Centre for Learning and Employability

At the Learning Support Unit, we collaborate closely with other MCAST
Institutes to ensure that students receive the necessary academic support
to acquire the basic academic skills (Maltese and English languages
and Mathematics) and become autonomous independent learners. We
consider different teaching and learning strategies to help you acquire
the basic skills in line with the set Key Skills syllabi, from the foundation
programmes to higher level courses.

Support during foundation level courses
In MCAST’s Level 1 and 2 courses, we start by identifying the type and extent
of basic academic skills assistance, you require. Using this,
we prepare a programme of lessons in small groups, with additional
individual assistance as required. The programme also includes IT training
and lessons in Individual and Social Responsibility. Vocational content in
the course you are following will be contextualised and included in this
teaching programme so that even the learning of basic academic skills will
be oriented towards the requirements of the career for which you
are aspiring.

Extra support in courses at other levels
We also help students who are following courses at higher levels and
require additional support in particular subjects. Support in the form of
weekly sessions in small groups are available upon demand. During these
meetings, you will receive the assistance you require in specific literacy
skills, speaking, reading and writing practice, coaching in the planning of
assignments and other coursework, as well as guidance on how to manage
your studies.

Language courses At the Learning Support Unit we are also offering SPA language courses in
Italian, French, German and Spanish.

  +356 2398 7320
 duncan.d.vella@mcast.edu.mt
Mr Duncan Vella Deputy Director Centre for Learning and Employability

 

Ċentru għat-Tagħlim u l-Impjegabbiltà

Fit-Taqsima ta’ Għajnuna fit-Tagħlim nikkollaboraw mill-qrib mal-Istituti
tal-MCAST biex niżguraw li l-istudenti jirċievu l-appoġġ akkademiku
neċessarju biex jiksbu l-ħiliet akkademiċi bażiċi (tagħlim fil-lingwa Maltija,
il-lingwa Ingliża u l-Matematika) u jsiru indipendenti fl-istudji tagħhom.
Nużaw stili ta’ tagħlim differenti biex inti tkun tista’ tilħaq il-miri tattagħlim
fil-ħiliet bażiċi skont is-sillabi mfassla, mil-livelli tal-bidu sa dawk
aktar avvanzati.

Appoġġ fil-korsijiet tal-livelli tal-bidu
Fil-korsijiet tal-MCAST tal-Livelli 1 u 2, nibdew billi nistabbilixxu f’liema
suġġetti teħtieġ l-aktar appoġġ u tagħlim. B’din l-informazzjoni, jitfassal
programm ta’ lezzjonijiet fi gruppi żgħar b’sapport addizzjonali fuq livell
individwali skont il-bżonn. Jiġu inklużi sessjonijiet ta’ taħriġ fit-Teknoloġija
tal-Informazzjoni u fir-Responsabbilta Individwali u Soċjali. Il-kontenut
vokazzjonali u ħiliet inklużi fil-kors li tkun għażilt jiġu mdaħħla f’dan ilprogramm
b’mod li anke t-tagħlim tal-ħiliet bażiċi jkun marbut malħtiġijiet
tal-karriera li qed taspira għaliha.

Sapport addizzjonali lil studenti fil-korsijiet f’livelli oħrajn
Ngħinu wkoll studenti li jkunu qed isegwu korsijiet f’livelli ogħla u li
jkollhom bżonn taħriġ speċifiku f’suġġetti partikolari. Permezz ta’ din
l-għajnuna, kull ġimgħa jkollok laqgħat ta’ tagħlim u appoġġ fi gruppi
żgħar. F’dawn il-laqgħat tingħata t-taħriġ li jkollok bżonn, bħal lezzjonijiet
f’ħiliet speċifiċi tal-litteriżmu, għajnuna fit-taħdit, qari jew kitba, għajnuna
fl-ippjanar tal-assignments u proġetti oħra li jagħmlu parti mill-kors, kif
ukoll taħriġ dwar kif tippjana l-istudji tiegħek.

Korsijiet tal-Lingwi Fit-Taqsima ta’ Għajnuna fit-Tagħlim qegħdin ukoll noffru korsijiet tallingwi
SPA fit-Taljan, Franċiż, Germaniż u Spanjol.

icon-phone-square 356 2398 7320
icon-envelope duncan.d.vella@mcast.edu.mt
Mr Duncan Vella Deputy Director Centre for Learning and Employability