Aġenzija Żgħażagħ

The Youth Hub is a non-formal educational service provided by the
National Youth Agency, Aġenzija Żgħażagħ within a formal education setup.
The Youth Hub offers an informal and recreational environment where
the young people can develop their personal and social skills that in turn
upgrade their educational attainment and employability.
The Youth Hub is a safe space where they can relax and chill out, develop
ideas, organise activities and work on projects. The Youth Hub is run by
two youth workers who monitor and provide learning opportunities to the
young people attending the hub.

They also ensure active participation through discussions, talks, informal
games and outreach projects. The Youth workers also carry out various
activities and workshops both at the Paola main campus as well as at the
other satellite campuses. They also promote the services which Aġenzija
Żgħażagħ offers.

icon-location-arrow Aġenzija Żgħażagħ MCAST Youth Hub is located at Institute off Applied Sciences Building, level -1, entrance from the car park exit.

icon-road  House.Opening Hours: 8:00 a.m. to 2:00 p.m.
icon-phone-square Tel: 2398 7168
icon-envelope rita.f.briffa@gov.mt
icon-envelope mario.i.saliba@gov.m

Aġenzija Żgħażagħ

Il-Youth Hub huwa servizz ta’ edukazzjoni mhux formali li huwa pprovdut
mill-Aġenzija Żgħażagħ Nazzjonali f’qafas ta’ edukazzjoni formali. Il-Youth
Hub joffri ambjent informali u rikreattiv fejn iż-żgħażagħ jistgħu jiżviluppaw
il-ħiliet personali u soċjali tagħhom li, imbagħad, jgħinuhom itejbu r-riżultati
tagħhom fl-iskola u ċ-ċans tagħhom li jsibu xogħol.
Il-Youth Hub huwa spazju sikur fejn iż-żgħażagħ jistgħu jirrilassaw u jistrieħu,
jiżviluppaw l-ideat, itellgħu attivitajiet u jaħdmu fuq proġetti. Il-Youth
Hub huwa mmexxi minn żewġ Youth Workers li jieħdu ħsieb u jipprovdu
opportunitajiet ta’ tagħlim għaż-żgħażagħ li jattendu l-Hub.
Il-Youth Workers jaraw li ż-żgħażagħ jieħdu sehem attiv fid-diskussjonijiet,
taħditiet, logħob informali u proġetti outreach. Huma jorganizzaw ukoll
diversi attivitajiet u workshops kemm fil-Kampus Ewlieni tal-MCAST f’Raħal
Ġdid, kif ukoll fil-kampuses l-oħra tal-Kulleġġ. Barra minn hekk, huma
jippromwovu wkoll is-servizzi offruti mill-Aġenzija Żgħażagħ.
L-MCAST Youth Hub tal-Aġenzija Żgħażagħ jinsab f’Nru. 4, fis-sular ta’ isfel ta’
Dar l-Istudent.

icon-location-arrow Aġenzija Żgħażagħ MCAST Youth Hub entratura hi fl-Istitute ta Xjenzi Applikati, livel -1, minn hdejn l-entratura tal-parkegg.

icon-road  House.Opening Hours: 8:00 a.m. to 2:00 p.m.
icon-phone-square Tel: 2398 7168
icon-envelope rita.f.briffa@gov.mt
icon-envelope mario.i.saliba@gov.m

 icon-backward BACK