Apprenticeships MCAST
Integrating work and study, to build your future

What is an apprenticeship?
An apprenticeship is a fantastic combination of both college-based
learning and industry-based training in preparation for your career
choice, giving you the chance to develop your technical competences
through real work experience which will help to give you an edge
over other people looking for employment. As an apprentice you
will gain the opportunity to experience learning within local and/
or international industries, providing you with the opportunity to
develop your creativity and problem-solving skills. MCAST offers over
50 courses at both MQF Level 3 and MQF Level 4 on apprenticeship
across different sectors, giving you an extensive choice of industries
and employers, where you can train and learn.

For further details, refer to the MCAST Apprenticeship Guidebook for Industry Partners.

Why opt for an apprenticeship?
An apprenticeship allows for vital authentic industry-based training
within an authentic workplace environment. It allows you to engage
with employers and achieve opportunities to become part of the
active labour force while developing your competences. In addition,
as apprentice, you will “earn while you learn” while you develop the
skills you need to become a professional in your career of choice.
MCAST is currently working with over 1.000 local business companies
to provide high-quality apprenticeship opportunities. Businesses
know that to become an apprentice you are serious about your chosen
career – and that makes a difference. They know that apprentices are
invariably enthusiastic and eager to learn and work. Apprenticeships
facilitate the transition into the labour market and give apprentices
the opportunity to acquire competencies that are better acquired
through a work setting.

For further details, refer to the MCAST Apprenticeship Guidebook for Industry Partners.

What is the duration?
Apprenticeships typically take between one to three years to
complete, depending on their framework, so it is important that you
are committed enough to see it through. An apprenticeship consists
of both on-the-job and off-the-job training for a specific period of
time. The programmes begin at one of the MCAST Institutes, where
the apprentice acquires the underpinning knowledge needed in the
chosen occupation. This will be followed by the actual work training at
an employer’s establishment for the acquisition of hands-on practice.

For further details, refer to the MCAST Apprenticeship Guidebook for Industry Partners.

Help With Classter Apprenticeship System Video

X’inhu l-Apprendistat?
L-apprendistat huwa taħlita mill-aqwa ta’ tagħlim fil-Kulleġġ u ta’ taħriġ prattiku li jingħatalek fl-industrija bi preparazzjoni għall- karriera tal-għażla tiegħek. L-apprendistat jagħtik iċ-ċans tiżviluppa
l-kompetenzi tekniċi tiegħek permezz ta’ esperjenza f’xogħol ta’ veru. Din l-esperjenza tgħin biex tagħtik vantaġġ fuq individwi oħrajn li jkunu qed ifittxu x-xogħol. Bħala apprendist, int ikollok l-opportunita’ li tagħmel esperjenza ta’ tagħlim f’industriji lokali u/jew internazzjonali. Hekk int ikollok iċ-ċans tiżviluppa l-kreattivita’ tiegħek kif ukoll trawwem ħiliet li jagħmluk kapaċi ssib soluzzjonijiet għall-problemi. L-MCAST joffri aktar minn 50 kors fuq apprendistat. Dawn il-korsijiet fil-Livelli 3 u 4 tal Qafas Malti għall-Kwalifiki huma mifruxa f’setturi differenti, u għalhekk joffrulek għażla wiesgħa ta’ industriji u stabbilimenti fejn inti tista’ titħarreġ u titgħallem.

L-Apprendistat Fl-MCAST

Għalfejn għandek tagħżel li tagħmel apprendistat?
L-apprendistat jipprovdilek opportunita’ ta’ taħriġ siewi ħafna f’ambjent awtentiku ta’ xogħol fl-industrija. Permezz tal-apprendistat, int ikollok iċ-ċans li tiltaqa’ ma’ sidien li jħaddmu u li ssib opportunitajiet biex issir tagħmel parti mill-korp tal-ħaddiema. Dan waqt li tkun qed tiżviluppa l-kompetenzi tiegħek. Barra minn hekk, bħala apprendist “taqla’ l-flus waqt li titgħallem”, filwaqt li ssaħħaħ il-ħiliet li għandek bżonn biex issir ħaddiem professjonali fil-karriera li tkun għażilt. Bħalissa l-MCAST qed jaħdem ma’ iktar minn 1,000 kumpannija lokali biex ikun jista’ jipprovdi opportunitajiet ta’ apprendistat ta’ kwalita’ għolja. Dawk li jħaddmu jafu li student li jiddeċiedi li jidħol għal apprendistat ikun qed jieħu l-karriera li jkun għażel bis-serjeta’ – u dan jagħmel differenza. Huma jafu li l apprendisti huma dejjem entużjasti u ħerqana biex jitgħallmu u jaħdmu. L-apprendistat jagħmel it-tranżizzjoni għas-suq tax-xogħol aktar faċli u jagħti lill-apprendisti l-opportunità li jakkwistaw
kompetenzi li jinkisbu aħjar fl-ambjent tax-xogħol.

Kemm idum l-apprendistat?
Normalment, apprendistat idum bejn sena u tliet snin, iżda dan jiddependi minn kif ikun strutturat. Għalhekk huwa importanti li tkun impenjat biżżejjed biex tagħmel l-apprendistat sħiħ.

L-apprendistat jikkonsisti f’taħriġ kemm fuq il-post tax-xogħol kif ukoll ‘il bogħod mill-post tax-xogħol għal perjodi ta’ żmien speċifikat. Il-programmi jibdew f’wieħed mill-Istituti tal-MCAST fejn l-apprendist jingħata bażi soda fl-għarfien meħtieġ għat-twettiq tax-xogħol tal-għażla tiegħu. Dan ikun segwit minn taħriġ f’xogħol proprju fi stabbiliment ta’ min iħaddem biex hekk l-apprendist jikseb il-prattika neċessarja.

 

Contacts

 

Director Dr. Romina Borg Tel: +356 23987 120
romina.borg@mcast.edu.mt
Manager Mr. Gabriel Borg Tel: +356 23987 145
gabriel.borg@mcast.edu.mt
Students Services Senior Administrative Officer Ms. Ruth Spiteri Tel: +356 23987 143
ruth.spiteri@mcast.edu.mt
Students Services Administrative Officer Ms. Deborah Vella Tel: +356 23987 153
deborah.vella@mcast.edu.mt
Industry Services Administrative Officer Ms. Michelle Borg Carabott Tel: +356 23987 144
michelle.borg.carabott@mcast.edu.mt
Industry Services Administrative Assistant Ms. Vanessa Zammit Tel: +356 23987 149
vanessa.zammit@mcast.edu.mt
Clerical Officer Mr. Aldwin J. Attard Tel: +356 23987 151
aldwin.john.attard@mcast.edu.mt