Student Liaison Office

This office aims to create a College ambience that offers you a holistic
experience towards educational and personal growth, providing a
a one-stop shop for assistance and guidance to all services offered by
the College.
Foreign nationality students may come across difficulties in integrating
with the College community. Through this office, you may find the
right information and support to overcome the barriers you might
encounter.
You can get in touch with this office to seek assistance on any matter
linked to your studies or other aspects related to your life as an MCAST
student on:

icon-phone-square Tel: 2398 7310
icon-envelope Email: student.liaison@mcast.edu.mt

Mary Rose Formosa
Manager – Student Liaison
Room 309, Third Floor. Student House
Main Campus. Paola

L-Istudent Liaison Office

Dan l-uffiċċju jaħdem biex fil-Kulleġġ jinħoloq ambjent li joffri esperjenza
edukattiva sħiħa li tkabbar lill-istudenti kemm fuq il-livell edukattiv kif ukoll
fuq il-livell personali. Għal dan il-għan, l-iStudent Liaison Office jipprovdi
one-stop shop fejn l-istudenti jistgħu jsibu min jassistihom u jiggwidahom
biex jirrikorru għal kull servizz li joffri l-Kulleġġ.
Studenti ta’ nazzjonalità barranija jistgħu jsibu diffikultajiet biex jintegraw
mal-komunità tal-MCAST. Minn dan l-uffiċċju jistgħu jiksbu l-informazzjoni
korretta u l-appoġġ li jkollhom bżonn biex jegħlbu l-ostakoli li jiltaqgħu
magħhom.
L-istudenti jistgħu jikkuntattjaw lil dan l-uffiċċju biex ifittxu l-għajnuna fi
kwalunkwe problema marbuta mal-istudji tagħhom jew ma’ aspetti oħra li
jkollhom x’jaqsmu mal-ħajja tagħhom bħala studenti tal-MCAST fuq:

icon-phone-square Tel: 2398 7310
icon-envelope Email: student.liaison@mcast.edu.mt

Mary Rose Formosa
Manager – Student Liaison
Room 309, Third Floor. Student House
Main Campus. Paola