Institute: –

Department: –

Course Title: Skills Kits

Course Code: FC1-01-21

ECTS: 1 ECVET

Course details

Mode: –

This course of study gives the learners the opportunity to study at their own pace and explore different vocational areas. It is made up of a number of bite-sized courses ranging from vocational areas to personal skills and employability skills. Learners can choose the number and combination of Skills Kits they would like to study, creating their own programme of studies. Learners who successfully complete a Skills Kit are awarded a certificate. Learners who successfully complete 30 Skills Kits are awarded the MCAST Introductory Skills Certificate.

Dan il-kors ta’ studju huwa maħsub għal studenti li jippreferu jistudjaw bil-pass tagħhom u jesploraw oqsma vokazzjonali differenti. Il-kors jikkonsisti f’numru ta’ Skills Kits (numru żgħir ta’ lezzjonijiet dwar kull waħda minn ħafna ħiliet differenti). L-iSkills Kits ikopru diversi oqsma vokazzjonali kif ukoll ħiliet personali u ħiliet għall-impjieg. Il-programm joffri lill-istudenti l-possibiltà li jiddeċiedu huma n-numru ta’ Skills Kits li jridu jistudjaw fuq perjodu ta’ żmien. Huma jkollhom ukoll l-opportunità li jagħżlu t-taħlita tagħhom ta’ Skills Kits li jixtiequ jirreġistraw għalihom. L-istudenti jingħataw ċertifikat għal kull Skills Kit li jtemmu b’suċċess. Barra minn hekk, studenti li jtemmu b’suċċess 30 Skills Kit jakkwistaw l-MCAST Introductory Skills Certificate.

MQF Level: 1

Duration: Depends on the number of Skills Kits applicants choose to take. The maximum number of Skills Kits that can be taken per academic year is thirty (30).

Entry requirements: Finished Compulsory Education
An Interview and / or Initial Assessment Tests (as may be applicable)

Other entry requirements: –

Career opportunities: –

Programme details:

Programme outline(pdf): Download