Institute: Masters

Department: Applied Research and Innovation Centre

Course Title: Master in Artificial Intelligence for Industry 4.0

Course Code: RI7-06-21

ECTS: 90 ECTS

Course details

Mode: Blended

The implementation of Artificial Intelligence (AI) within industry 4.0 influences all industries including manufacturing, public sector, education and many more, particularly since industry 4.0 focuses heavily on interconnectivity, automation, machine learning and real time data. The MCAST Master in AI for Industry 4.0 programme focuses on the key knowledge required for solving business challenges and yielding competitive advantage through the application of Artificial Intelligence technologies. It provides the theoretical and practical knowledge to work across industries and implement AI where needed. Graduates will be well versed in the Fundamentals of AI, Machine Learning, Neural Networks, Social Implications, Ethics, Regulation and Business Analysis proficiencies. The MCAST Master in AI for Industry 4.0 is taught by industry experts and leading academics who are actively engaged in successful careers in their respective fields.Fees:Fees apply – Further information through MG2i (MCAST Gateway to Industry)

L-implimentazzjoni tal-Intelliġenza Artifiċjali fi ħdan l-Industrija 4.0 taffettwa l-industriji kollha inklużi l-manifattura, is-settur pubbliku, l-edukazzjoni u ħafna aktar, partikolarment billi l-industrija 4.0 tiffoka ħafna fuq l-interkonnettività, l-awtomazzjoni, it-tagħlim tal-magni u d-dejta f’ħin reali. Il-Master fl-AI għall-Industrija 4.0 tal-MCAST jiffoka fuq l-għarfien ewlieni meħtieġ biex jissolvew l-isfidi tan-negozji, liema għarfien jagħti vantaġġ kompetittiv permezz tal-applikazzjoni ta’ teknoloġiji ta’ Intelliġenza Artifiċjali. Il-kors jipprovdi l-għarfien teoretiku u prattiku biex persuna taħdem fl-industrija u timplimenta l-AI fejn meħtieġ. Il-gradwati isiru familjari sew mal-Kunċetti Bażiċi tal-AI, il-Machine Learning, in-Netwerks Newronali, l-Implikazzjonijiet Soċjali, l-Etika, ir-Regolamentazzjoni u l-profiċjenzi meħtieġa fl-Analiżi tan-Negozju. Il-Master fl-AI għall-Industrija 4.0 huwa mgħallem minn esperti fl-industrija u akkademiċi ewlenin li huma involuti b’mod attiv f’karrieri ta’ suċċess fl-oqsma rispettivi tagħhom.

MQF Level: 7

Duration: FT 3 Semesters / 18 months
PT 5 Semesters

Entry requirements: A relevant first degree in the sciences or in the technological or social sciences domains. Candidates must also have 2 years full-time industry work experience.

Other entry requirements: –

Career opportunities: This is conducive to the more senior business, management, technologist, and other senior personnel who will act as change agents in their organizations through the application of AI.

Programme details:

Programme outline(pdf): Download