Institute of Engineering and Transport

Course Title: Undergraduate Diploma in Auto Electronic and Electrical Technology
Course Code: MV5-A1-22

ECTS: 60 ECTS

Course details

Mode: Apprenticeship
The course is intended for qualified automotive technicians seeking to broaden their knowledge on Electric Vehicles and Hybrids. Students start from the fundamentals and concepts of electrical and electronic systems. Subsequently they are then gradually introduced to the advanced theory of Auto electrical and electronic control systems and microprocessor control systems. The course delves into the theory of Electrical Vehicles and Hybrids, including electrical machines, power electronics, and the different energy sources available on the market. The course also provides hands-on experience using diagnostic approaches that help students troubleshoot potential integration problems. Learners are also instructed to work with various electronics equipment and become familiar with various computer-controlled systems, diagnostic software test equipment and tooling.
Dan il-kors huwa mmirat għal teknixins tal-karozzi li qed ifittxu li jkabbru l-għarfien tagħhom dwar il-Vetturi li jaħdmu bl-Elettriku u dawk Ibridi. Il-programm ta’ studju jibda bil-prinċipji fundamentali u l-kunċetti tas-sistemi tal-elettriku u dawk elettroniċi. Sussegwentement imbagħad l-istudenti jiġu introdotti gradwalment għat-teorija avvanzata tas-sistemi ta’ kontroll elettriċi u elettroniċi fil-Vetturi, kif ukoll għas-sistemi ta’ kontroll ibbażati fuq il-mikroproċessuri. Il-kors jittratta t-teorija li tirrigwarda l-Vetturi li jaħdmu bl-Elettriku u dawk Ibridi, inkluż il-magni li jaħdmu bl-elettriku, is-saħħa elettronika, u s-sorsi ta’ enerġija differenti li jinstabu fis-suq. L-istudenti jitħarrġu wkoll fis-sejbien ta’ soluzzjonijiet għal problemi ta’ integrazzjoni li jistgħu jinqalgħu f’Vetturi li jaħdmu bl-Elettriku u dawk Ibridi. L-istudenti jitgħallmu jaħdmu b’apparat elettroniku differenti u jsiru familjari ma’ diversi sistemi kkontrollati mill-kompjuter, softwer djanjostiku użat għall-ittestjar, u għodod oħra.
MQF Level: 5
Duration: 1 Year Full-time
Entry requirements: Any MCAST MQF Level 4 (120 Credits) Certificate in an Engineering field
or
2 A-Level passes and 2 I-Level passes
Other entry requirements: All applicants are asked to sit for a Medical Test in view of any Colour Blindness
Career opportunities: Hybrid and electrical vehicle service technician
Programme details:
Download