Gozo Campus

Course Title: Introductory Certificate in Construction Engineering
Course Code: MV1-02-21G

ECTS: 40 ECTS

Course details

Mode: –
This programme of study provides an opportunity for prospective learners in possession of the Secondary School Certificate and Profile (SSC&P) to experience and train in the basic skills related to the Construction industry. It presents learners with an opportunity to have extensive vocational hands-on practice in various sectors. The course includes practical hands-on experience in woodwork, plumbing, sheet-metal, bench-fitting, electrical and trowel practical exercises. The course includes a significant key skills component that will help learners improve their communication, literacy and numeracy skills. IT and Community Social Responsibility sessions are also part of the key skills component.
Dan il-programm ta’ studju jipprovdi lil studenti prospettivi li jkollhom iċ-Ċertifikat u l-Profil tal-Iskola Sekondarja (SSC&P) l-opportunità ta’ esperjenza u taħriġ fil-ħiliet bażiċi relatati mal-industrija tal-Kostruzzjoni. Il-programm jippreżenta lill-istudenti opportunità ta’ prattika diretta vokazzjonali estensiva f’diversi setturi. Il-kors jinkludi esperjenza prattika fix-xogħol tal-injam, fil-plumbing, fix-xogħol fil-metall u fil-benchfitting, u eżerċizzji prattiċi fl-elettriku u t-tikħil. Il-kors jinkludi komponent sinifikanti ta’ ħiliet ewlenin biex jgħin lill-istudenti jtejbu l-ħiliet tagħhom fil-komunikazzjoni, il-litteriżmu u n-numeriżmu. L-IT u r-Responsabbiltà Soċjali fi Ħdan il-Komunita` huma wkoll parti mill-komponent tal-ħiliet ewlenin.
MQF Level: 1
Duration: 1 Year Full-time
Entry requirements: Finished Compulsory Education
Initial Assessment Tests (as may be applicable)
Other entry requirements: –
Career opportunities: –
Programme details:
Download