Institute of Engineering and Transport

Course Title: Bachelor of Science (Honours) in Marine Engineering
Course Code: MS6-01-21

ECTS: 180 ECTS

Course details

Mode: Includes Internship
This degree programme deals with the design, construction, operation and maintenance of engines and machinery in ships and marine installations. The learner will gain an understanding of developed and emerging technologies whilst applying theoretical and practical methods in the analysis and solution of marine engineering related problems. At this level of study, one will be expected to develop the qualities needed for employment in situations requiring the exercise of personal responsibility, technical leadership and commercial management in complex and unpredictable circumstances as expected in the Maritime industry.
Dan il-programm li jwassal għal baċellerat jittratta d-disinn, il-kostruzzjoni, l-operat u l-manutenzjoni tal-magni u l-makkinarju f’bastimenti u installazzjonijiet tal-baħar. L-istudent jikseb fehim tat-teknoloġiji żviluppati u emerġenti, filwaqt li japplika metodi teoretiċi u prattiċi fl-analiżi u s-soluzzjoni ta’ problemi relatati mal-inġinerija tal-baħar. F’dan il-livell ta’ studju, wieħed ikun mistenni li jiżviluppa l-kwalitajiet meħtieġa għal impjieg f’sitwazzjonijiet li jirrikjedu l-eżerċizzju ta’ responsabbiltà personali, it-tmexxija teknika u l-ġestjoni kummerċjali f’ċirkostanzi kumplessi u imprevedibbli kif wieħed jistenna fl-industrija Marittima.
MQF Level: 6
Duration: 3 Years Full-time
Entry requirements: Any MCAST MQF Level 4 Advanced Diploma offered by the Institute of Engineering and Transport
or
MCAST Undergraduate Diploma in Foundations of Engineering
or
2 A-Level passes and 2 I-Level passes
Compulsory A-Levels: Physics and Mathematics (Pure or Applied)
Other entry requirements: –
Career opportunities: Marine structural designer, Marine systems designer, Marine technologist, Marine surveyor
Programme details:
Download