Institute of Engineering and Transport

Course Title: Chief Mate
Course Code: MS-02-21

ECTS: –

Course details

Mode: May include the possibility of Work-based Learning
This course is a continuation in the career of a Deck Officer in the merchant shipping navy leading to the issue of a Certificate of Competence as a Chief Mate. The training provided is at management level and learners attending this course are expected to dedicate a lot of time to their studies and to wear a merchant marine uniform whilst undergoing training ashore. The Centre for Maritime studies boasts a good reputation for discipline and all Officers are expected to abide by a Code of Conduct whilst attending the Chief Mate Course and to actively participate in organised events. Practical STCW ancillary courses, namely medical care and radar navigation including simulation exercises, are also provided as compulsory short courses for the Chief Mate Certificate of Competency.
Dan il-kors huwa kontinwazzjoni fil-karriera ta’ Deck Officer fil-flotta navali merkantili u jwassal għall-ħruġ ta’ Ċertifikat ta’ Kompetenza bħala Chief Mate. It-taħriġ ipprovdut huwa fil-livell maniġerjali u l-istudenti li jattendu dan il-kors huma mistennija jiddedikaw ħafna ħin għall-istudji tagħhom u li jilbsu uniformi tal-marina merkantili waqt li jkunu qed jitħarrġu fuq l-art. Iċ-Ċentru għall-Istudji Marittimi għandu reputazzjoni tajba għad-dixxiplina u l-Uffiċjali kollha huma mistennija li jikkonformaw mal-Kodiċi ta’ Kondotta waqt li jkunu qed jattendu l-Kors ta’ Chief Mate u li jipparteċipaw b’mod attiv fl-avvenimenti li jiġu organizzati. Il-korsijiet anċillari prattiċi tal-STCW, jiġifieri l-kura medika u n-navigazzjoni bir-radar, inklużi eżerċizzji ta’ simulazzjoni, huma pprovduti wkoll bħala korsijiet qosra obbligatorji biex jinkiseb iċ-Ċertifikat ta’ Kompetenza ta’ Chief Mate.
MQF Level: –
Duration: 1 Year Full-time
Entry requirements: Letter of Eligibility from Transport Malta
A Valid OIC Navigational Watch Certificate of Competency, and 12 months at sea in that capacity
Other entry requirements: Medical Test through Transport Malta
Career opportunities: Chief officer on sea-going merchant ships as second in command, Ship senior officer of the bridge, Ship senior officer controlling cargo operations on a ship, Master on offshore vessels, Ship security officer marine, VTS operator/supervisor
Programme details:
Download