Institute of Engineering and Transport

Course Title: Bachelor of Engineering (Honours) in Mechanical Engineering (Plant)
Course Code: ME6-03-21

ECTS: 240 ECTS

Course details

Mode: includes Internship
This degree programme in Mechanical Engineering is relevant to a range of industries, since it covers the key mechanical engineering principles and subject areas for the plant engineer. The course is therefore wide-ranging and it will develop the candidates’ ability to apply these principles to solve engineering problems in a variety of work environments and business concerns. The course contains study-units in various areas such as Fluid Mechanics, Plant Technology, Control Principles, Control Engineering, Electrical Technology, HVAC, Vibration Analysis and Heat Engines. Additional managerial modules and modules in environmental engineering further enhance this programme so that graduates may add real value to the organisation that employs them.
Dan il-programm li jwassal għal baċellerat fl-Inġinerija Mekkanika huwa rilevanti għal firxa ta’ industriji, minħabba li jkopri l-prinċipji ewlenin tal-inġinerija mekkanika u l-oqsma ta’ interess għall-inġinier tal-impjanti. Għalhekk il-kors huwa wieħed komprensiv u jiżviluppa l-kapaċità tal-kandidati li japplikaw dawn il-prinċipji biex isolvu problemi tal-inġinerija f’varjetà ta’ ambjenti tax-xogħol u intrapriżi. Il-kors jinkludi unitajiet ta’ studju f’diversi oqsma, bħall-Mekkanika tal-Fluwidi, it-Teknoloġija tal-Impjanti, il-Prinċipji tal-Kontroll, l-Inġinerija tal-Kontroll, it-Teknoloġija Elettrika, l-HVAC, l-Analiżi tal-Vibrazzjoni u l-Magni tas-Sħana. L-unitajiet ta’ studju maniġerjali addizzjonali u l-unitajiet fl-inġinerija ambjentali jkomplu jsaħħu dan il-programm, sabiex dawk li jiggradwaw minn dan il-kors ikunu jistgħu verament iżidu valur għall-organizzazzjoni li timpjegahom.
MQF Level: 6
Duration: 4 Years Full-time
Entry requirements: MCAST Advanced Diploma in Operations and Maintenance (with an overall mark of 60% or higher)
or
MCAST Undergraduate Diploma in Foundations of Engineering
or
2 A-Level passes and 2 I-Level passes
Compulsory A-Levels: Physics and Mathematics (Pure or Applied)
Applicants need to obtain an average Grade C across their A-Levels in Mathematics and Physics (such as Grades C, C; Grades B, D; Grades A, E)
Other entry requirements: –
Career opportunities: Mechanical engineer, Engineering plant systems designer, Mechanical engineering analyst, Hotel engineer, Plant engineer
Programme details:
Download