Institute of Engineering and Transport

Course Title: Diploma in Mechanical Engineering
Course Code: ME3-A3-21

ECTS: 60 ECTS

Course details

Mode: Apprenticeship
If learners intend to embark on an engineering career specialising particularly in the mechanical sector, then this course is recommended. This MCAST programme is designed to provide basic theory and practice that can be further enhanced through work experience. Learning takes place by attending lectures in the classroom, workshops and laboratories, and by completing projects and assignments that are often based on realistic workplace situations. The course covers the basic knowledge and practical skills, providing a good foundation for future career opportunities in engineering. Learners are exposed to a deeper knowledge in related subjects such as Mathematics, Physics, Engineering Drawing and Information Technology.
Dan il-kors huwa rrakkomandat għal dawk l-istudenti li jkollhom l-intenzjoni li jibdew karriera fl-inġinerija li tispeċjalizza b’mod partikolari fis-settur mekkaniku. Dan ilprogramm tal-MCAST huwa mfassal biex jipprovdi t-teorija u l-prattika f’livell bażiku. Dawn jistgħu jiġu msaħħa permezz ta’ esperjenza ta’ xogħol. It-tagħlim iseħħ permezz ta’ lezzjonijiet fil-klassi, fil-workshops u fil-laboratorji, u bit-twettiq ta’ proġetti u assignments li ħafna drabi jkunu bbażati fuq sitwazzjonijiet realistiċi fuq il-post tax-xogħol. Il-kors ikopri l-għarfien u l-ħiliet prattiċi bażiċi, filwaqt li jipprovdi bażi tajba għal opportunitajiet ta’ karriera fl-inġinerija fil-futur. L-istudenti huma esposti għal għarfien aktar profond f’suġġetti relatati, bħall-Matematika, il-Fiżika, l-Engineering Drawing u t-Teknoloġija talInformazzjoni.
MQF Level: 3
Duration: 1 Year Full-time
Entry requirements: MCAST Foundation Certificate
or
2 SEC/O-Level/SSC&P (Level 3) passes
Other entry requirements: –
Career opportunities: Machine operator, Technical operator, Assistant technician
Programme details:
Download