Institute: Masters

Department: Institute of Applied Sciences

Course Title: Master of Science in Advanced Clinical Practice

Course Code: AS7-09-22

ECTS: 90 ECTS

Course details

Mode: Blended
The Master of Science in Advanced Clinical Practice is intended for those qualified nurses who want to improve their skills across the four pillars of advanced clinical practice. The programme will equip prospective candidates with the knowledge, skills and professional behaviours (values and attitudes) to work at an advanced clinical level, exercise autonomy and decision-making in the context of complexity, uncertainty and varying levels of risk, and hold accountability for the decisions that they are required to make. Prospective students are envisaged to come from a range of regulated healthcare professions such as nursing, pharmacy, therapeutic or diagnostic radiography, physiotherapy, paramedics and occupational therapy, and who work in a variety of specialties, settings or sectors. They will have the opportunity to study in an interdisciplinary environment which will provide a more holistic approach to their clinical skills.Fees:Fees apply – Further information through MG2i (MCAST Gateway to Industry)
Il-Master of Science in Advanced Clinical Practice huwa intiż għal dawk in-nurses kwalifikati li jridu jtejbu l-ħiliet tagħhom fl-erba’ pilastri li fuqhom isserraħ il-prattika klinika avvanzata. Il-programm jarma lill-kandidati prospettivi bl-għarfien, il-ħiliet u l-imġiba professjonali (valuri u attitudnijiet) neċessarji biex jagħmlu xogħol kliniku ta’ grad aktar avvanzat, jeżerċitaw l-awtonomija u jieħdu deċiżjonijiet f’kuntesti ta’ komplessità, inċertezza u livelli differenti ta’ riskju, filwaqt li jżommu ruħhom responsabbli għad-deċiżjonijiet li jkollhom jieħdu. L-istudenti prospettivi huma mistennija li jiġu minn għadd ta’ professjonijiet regolati fil-kura tas-saħħa, bħan-nursing, il-farmaċija, ir-radjografija terapewtika jew djanjostika, il-fiżjoterapija, il-paramediċi u l-occupational therapists, li jaħdmu fi speċjalitajiet, ambjenti u setturi differenti. Dawn ikollhom l-opportunità li jitgħallmu f’ambjent interdixxiplinarju, u hekk irawmu fihom perspettiva aktar ħolistika fir-rigward tal-ħiliet kliniċi tagħhom.
MQF Level: 7
Duration: PT 6 semesters
Entry requirements: A first degree (MQF Level 6) in Nursing and in possession of a valid licence.
Candidates who are not in possession of a valid licence may apply for the Postgraduate Certificate and then progress to the Master once they obtain a valid warrant.
Other entry requirements:
Career opportunities: –
Programme details:
Programme outline(pdf): Download