Gozo Campus

Course Title: Award in Vocational and Employability Skills (Introductory Level B)
Course Code: LEB-01-23G

ECTS: 30 ECTS

Course details

Mode: –
The Award in Vocational and Employability Skills (Introductory Level – B) is a programme of study following the MCAST Award in Vocational and Employability Skills (Introductory Level – A) that helps students with learning disabilities / learning difficulties consolidate the skills necessary to gain and maintain employment or to further their education. Students will have the opportunity to further their studies in a number of vocational areas, namely Hospitality, Office and Digital Skills. They will also focus on Key Skills which include Maltese, English, Mathematics, PSHE, IT, and Daily Living & Community Skills and Customer care and Employability skills. A work placement experience in industry is also provided.
L-Award in Vocationa and Employability l Skills (Introductory Level – B) huwa programm ta’ studju li jsegwi l-MCAST Award in Vocational and Emplopyability Skills (Introductory Level – A) u jgħin lill-istudenti b’diżabilità jew b’diffikultà fit-tagħlim jiżviluppaw il-ħiliet meħtieġa biex isibu u jżommu impjieg jew biex ikomplu jistudjaw. L-istudenti jkollhom l-opportunità li jkomplu l-istudji tagħhom fl-oqsma vokazzjonali tal- Ospitalità, Ħiliet tal-Uffiċċju u Ħiliet Diġitali. Huma jiffukaw ukoll fuq il-Ħiliet Ewlenin, li jinkludu l-Malti, l-Ingliż, il-Matematika, il-PSHE, l-IT, u l-Ħiliet għall-Ħajja ta’ Kuljum u dik Komunitarja u l-Ħiliet tal-Kura tal-Klient u tal-Impjegabbiltà. Barra minn hekk, l-istudenti jingħataw iċ-ċans li jagħmlu esperjenza ta’ taħriġ f’post tax-xogħol fl-industrija.
MQF Level: Introductory B
Duration: 1 Year Full-time
Entry requirements: MCAST Award in Vocational Skills (Introductory Level A).
Adapt to both class-based and communitybased learning – to be ascertained through the previous year.
Other entry requirements: –
Career opportunities: Hospitality – Housekeeping assistant, Kitchen hand, Factory hand, Laundry worker,
Clerical – Office assistant, Library assistant
Programme details:
Download