Gozo Campus

Course Title: Award in Vocational and Employability Skills (Introductory Level A)
Course Code: LEA-01-21G

ECTS: 30 ECTS

Course details

Mode: –
The Award in Vocational and Employability Skills (Introductory Level A) is a structured programme of study that helps students with learning disabilities / learning difficulties acquire skills necessary to gain and maintain employment or to further their education. Students will be trained in Hospitality and Retail, and Office Skills. They are also assessed in Key skills which include Maltese, English, Mathematics, IT, PSHE, Daily Living and Community Skills and Customer Care and Employability skills. A work placement experience within the college is also provided. Before enrolling in the programme, students are required to attend a three-day evaluation period to assess their suitability for the course.
L-Award in Vocational and Employability Skills (Introductory Level A) huwa programm ta’ studju strutturat, intiż għal studenti li għandhom diżabilità / diffikultajiet fit-tagħlim sabiex jiksbu l-ħiliet neċessarji biex jakkwistaw u jżommu impjieg jew biex ikomplu bl-istudju tagħhom. L-istudenti jiġu mħarrġa fl-Ospitalita` u l-Bejgħ u fil-Ħiliet tal-Uffiċċju. Huma jiġu assessjati wkoll fil-Ħiliet Ewlenin, li jinkludu l-Malti, l-Ingliż, il-Matematika, il-PSHE, l-IT, il-Creative Self-Expression, u l-Ħiliet għall-Ħajja ta’ Kuljum u dik Komunitarja u l-Ħiliet tal-Kura tal-Klient u talImpjegabbiltà. L-istudenti jingħataw iċ-ċans li jagħmlu esperjenza ta’ taħriġ fil-post tax-xogħol fil-Kulleġġ stess. Qabel ma jirreġistraw għall-programm, l-istudenti jkunu meħtieġa jattendu tlett ijiem ta’ evalwazzjoni biex jiġi ikkonfermat li l-kors hu tajjeb għalihom.
MQF Level: Introductory A
Duration: 1 Year Full-time
Entry requirements: Finished Compulsory Education.
Provision of documents including School Leaving Certificate.
A recent psychological report (issued no more than 3 years before the date of application) and school reports including the last Individual Education Plan (IEP).
Adapt to both class-based and community-based learning – to be ascertained through an induction session at MCAST, attendance for which is compulsory.
Other entry requirements: Applicants may be asked to sit for an Interview.
Career opportunities: –
Programme details:
Download