Institute of Information and Communication Technology

Course Title: Bachelor of Science (Honours) in Digital Games Development
Course Code: IT6-A4-23

ECTS: 180 ECTS

Course details

Mode: Apprenticeship
The degree in Digital Games Development offers learners the extra edge when it comes to the creation of entertainment software. The taught component provides insight on the various stages involved in game design and development. Students will learn to utilize state of the art tools and technologies for implementing digital games. Such artefacts require a variety of skills alongside 3D game engines. These skills include ux/ui design, game level design, software development, software testing, content creation (through audio/visual tools), 3d modelling, networking, game logic, ai, mathematics, physics etc. Additionally, work placements will not only allow learners to understand the roles and responsibilities in an organization. They will work on real-world problems and will understand the importance of decision making, problem-solving, whilst being effective team players. Finally, through the research component, students will explore how to investigate, resolve, and present findings related to a research problem in a given domain. There is also a “double degree route” for those aspiring game developers who would like to extend their studies and work experience abroad and take their existing qualification in Digital Games Development, Multimedia Software Development or Software Development to the next level.
Il-kors fl-Iżvilupp tal-Logħob Diġitali joffri lill-istudenti vantaġġ meta niġu għall-ħolqien ta’ software tad-divertiment. Il-komponent mgħallem jipprovdi ħarsa dwar id-diversi stadji involuti fid-disinn u l-iżvilupp tal-logħob. L-istudenti se jitgħallmu jutilizzaw għodod u teknoloġiji avvanzati għall-implimentazzjoni tal-logħob diġitali. Dawn jeħtieġu varjetà ta’ ħiliet flimkien ma’ magni tal-logħob 3D. Dawn il-ħiliet jinkludu disinn ux/ui, disinn fillivell tal-logħob, żvilupp ta’ software, ittestjar ta’ software, ħolqien ta’ kontenut (permezz ta’ għodod awdjo/viżivi), immudellar 3d, netwerking, loġika tal-logħob, ai, matematika, fiżika eċċ. Barra minn hekk, pjazzamenti ta’ xogħol mhux biss se jippermettu lill-istudenti jifhmu r-rwoli u r-responsabbiltajiet f’organizzazzjoni. Huma se jaħdmu fuq problemi tad-dinja reali u se jifhmu l-importanza tat-teħid tad-deċiżjonijiet, is-soluzzjoni talproblemi, filwaqt li jkunu plejers effettivi tat-tim. Fl-aħħarnett, permezz tal-komponent ta’ riċerka, l-istudenti se jesploraw kif jinvestigaw, isolvu, u jippreżentaw sejbiet relatati ma’ problema ta ‘riċerka f’qasam partikolari. Hemm ukoll “rotta ta’ grad doppju” għal dawk l-iżviluppaturi tal-logħob li jixtiequ jestendu l-istudji u l-esperjenza tax-xogħol tagħhom barra l-pajjiż u jieħdu l-kwalifika eżistenti tagħhom fl-Iżvilupp tal-Logħob Diġitali, l-Iżvilupp ta ‘Software Multimedjali jew l-Iżvilupp ta’ Software għal-livell li jmiss
MQF Level: 6
Duration: 3 Years Full-Time
Entry requirements: MCAST Advanced Diploma in IT
iGaming or Software Development or Multimedia Software Development
or
2 A-Level passes and 2 I-Level passes
Compulsory A-Level: Computing
and
Compulsory A-Level or I-Level: Mathematics (Pure or Applied) or Physics
Other entry requirements: –
Career opportunities: Game Developer, Game Tester, Game Level Designer, Game Artist
Programme details:
Download