Institute of Information and Communication Technology

Course Title: Diploma in ICT
Course Code: IT3-01-21

ECTS: 60 ECTS

Course details

Mode: May include the possibility of Work-based Learning
The ICT industry is a dynamic sector which requires a number of technical people to cope with the constantly evolving computing technologies. IT persons offer technical support in these technologies and help other IT specialists in their daily job. The Diploma in ICT is the first step in a block of a three-year training programme, designed to provide the necessary skills to work in the computing industry. At this level of study, learners will be introduced to fundamental subjects in the networking, software development, web development and multimedia areas. At the end of the course, learners will be able to use modern computer and multimedia systems and networks in the workplace
L-industrija tal-ICT hija settur dinamiku li jirrikjedi għadd ta’ persuni tekniċi biex ilaħħqu mat-teknoloġiji tal-computing li qed jevolvu b’mod kostanti. Il-persuni tal-IT joffru appoġġ f’dawn it-teknoloġiji u jgħinu lil speċjalisti oħra tal-IT fix-xogħol tagħhom ta’ kuljum. Id-Diploma in ICT hija l-ewwel pass fi programm ta’ taħriġ ta’ tliet snin, imfassal biex jipprovdi l-ħiliet neċessarji biex wieħed ikun jista’ jaħdem fl-industrija tal-computing. F’dan il-livell ta’ studju, l-istudenti jiġu introdotti għal suġġetti fundamentali fl-oqsma tan-netwerking, l-iżvilupp tas-softwer, l-iżvilupp ta’ websajts u l-multimidja. Fi tmiem il-kors, l-istudenti jkunu jistgħu jużaw sistemi u netwerks moderni tal-kompjuter u tal-multimidja fil-post tax-xogħol.
MQF Level: 3
Duration: 1 Year Full-time
Entry requirements: MCAST Foundation Certificate
or
2 SEC/O-Level/SSC&P (Level 3) passes
Compulsory: One subject from Mathematics or Computer Studies or Physics or IT VET
Applicants with a good working knowledge of English Language will benefit from a positive learning experience throughout the course.
Other entry requirements: –
Career opportunities: –
Programme details:
Download