Skills Kits

Course Code: FC1-01-19

Course Duration: Depends on the number of Skills Kits applicants choose to take. The maximum number of Skills Kits that can be taken per academic year is thirty.

Course Description (English)

This course of studies gives the learners the opportunity to study at their own pace and explore different vocational areas. It is made up of a number of bite-sized courses ranging from vocational areas to personal skills and employability skills. Learners can choose the number and combination of Skills Kits they would like to study, creating their own programme of studies. Learners who successfully complete a Skills Kit are awarded a certificate. Learners who successfully complete 30 Skills Kits are awarded the MCAST Introductory Skills Certificate.

Course Description (Malti)

Dan il-programm huwa maħsub għal studenti li jippreferu jistudjaw bil-pass tagħhom u jesploraw oqsma vokazzjonali differenti. Il-kors jikkonsisti f’numru ta’ Skills Kits (numru żgħir ta’ lezzjonijiet dwar kull waħda minn ħafna ħiliet differenti). L-iSkills Kits ikopru diversi oqsma vokazzjonali kif ukoll ħiliet personali u ħiliet għallimpjieg. Il-programm joffri lill-istudenti l-possibiltà li jiddeċiedu huma n-numru ta’ Skills Kits li jridu jistudjaw fuq perjodu ta’ żmien. Huma jkollhom ukoll l-opportunità li jagħżlu t-taħlita tagħhom ta’ Skills Kits li jixtiequ jirreġistraw għalihom. L-istudenti jingħataw ċertifikat għal kull Skills Kit li jtemmu b’suċċess. Barra minn hekk, studenti li jtemmu b’suċċess 30 Skills Kit jakkwistaw l-MCAST Introductory Skills Certificate.

Mode

Entry Requirements

Finished Compulsory Education

Other Entry Requirements

An Interview and / or Initial Assessment Tests (as may be applicable)

Career Opportunities

Download course outline