Institute: Education and Training and Learning Support Department

Department: –

Course Title: Award in Vocational Skills (Introductory Level – A)

Course Code: EPA-01-21

ECTS: 30 ECVET

Course details

Mode: –

The Award in Vocational Skills (Introductory Level – A) supports students with learning disabilities / learning difficulties to acquire the skills required to gain and maintain employment or to further their education. Students are trained in one of the following vocational areas: Hospitality and Retail, Office and Digital Skills. They are also assessed in Key Skills which include Maltese, English, Mathematics, PSHE, IT, Creative Self-Expression, and Daily Living and Community Skills. A work placement experience within the College is also provided according to the vocational area being studied. Before enrolling in the programme, students are required to attend a three-day evaluation period to assess the suitability of the course and identify the vocational area according to their abilities.

L-Award in Vocational Skills (Introductory Level – A) jgħin lill-istudenti b’diżabilità jew b’diffikultà fit-tagħlim jiksbu l-ħiliet meħtieġa biex isibu u jżommu impjieg jew biex ikomplu jistudjaw. L-istudenti jiġu mħarrġa f’wieħed mill-oqsma vokazzjonali li ġejjin: Ospitalità u Bejgħ, Ħiliet tal-Uffiċċju u Ħiliet Diġitali. Huma jiġu ttestjati wkoll fil-Ħiliet Ewlenin, li jinkludu l-Malti, l-Ingliż, il-Matematika, il-PSHE, l-IT, il-Creative Self-Expression, u l-Ħiliet għall-Ħajja ta’ Kuljum u dik Komunitarja. L-istudenti jingħataw iċ-ċans li jagħmlu esperjenza ta’ taħriġ fil-post tax-xogħol fil-Kulleġġ stess, skont il-qasam vokazzjonali li jkunu qed jistudjaw għalih. Qabel ma jirreġistraw għall-programm, l-istudenti jkunu meħtieġa jattendu tlett ijiem ta’ evalwazzjoni biex jiġi kkonfermat li l-kors hu tajjeb għalihom u jiġi identifikat il-qasam vokazzjonali addattat għall-abbiltajiet tagħhom.

MQF Level: Introductory A

Duration: 1 Year Full-time

Entry requirements: Finished Compulsory Education.
Provision of documents including School Leaving Certificate.
A recent psychological report (issued no more than 3 years before the date of application) and school reports including the last Individual Education Plan (IEP).
Adapt to both class-based and community-based learning – to be ascertained through a 3-day workshop at MCAST, attendance for which is compulsory.
Commitment to prospective employment.

Other entry requirements: Applicants may be asked to sit for an Interview.

Career opportunities: –

Programme details:

Programme outline(pdf): Download