Institute of Engineering and Transport

Course Title: Bachelor of Engineering (Honours) in Electronics and Control Engineering
Course Code: EE6-06-21

ECTS: 240 ECTS

Course details

Mode: Includes Internship
The aim of this degree programme is to develop professional engineers who are both academically prepared and practically trained to satisfy the requirements of local industry. Moreover, graduates from this course will be suitably prepared to embark on careers or further their studies. Control Engineering is, from many perspectives, at the peak of the various engineering disciplines. Indeed, many engineering problems involve the processing of information of some form in order to control some system or variable within a more complex system. Giving learners a good preparation in control engineering increases their attractiveness to industry.
L-għan ta’ dan il-programm li jwassal għal bacellerat huwa li jiġu żviluppati inġiniera professjonali li jitħejjew b’mod akkademiku, kif ukoll jitħarrġu b’mod prattiku, biex jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-industrija lokali. Barra minn hekk, dawk li jiggradwaw minn dan il-kors jitħejjew b’mod xieraq biex jibdew karriera jew ikomplu bl-istudji tagħhom. L-Inġinerija tal-Kontroll tinsab, minn ħafna perspettivi, fil-quċċata tad-diversi dixxiplini tal-inġinerija. Fil-fatt, ħafna problemi tal-inġinerija jinvolvu xi tip ta’ pproċessar ta’ informazzjoni sabiex tiġi kkontrollata xi sistema jew element varjabbli fi ħdan sistema aktar kumplessa. L-istudenti li jkollhom taħriġ tajjeb fl-Inġinerija tal-Kontroll huma mfittxija sew mill-industrija.
MQF Level: 6
Duration: 4 Years Full-time
Entry requirements: MCAST Advanced Diploma in Industrial Electronics (with an overall mark of 60% or higher)
or
MCAST Advanced Diploma in Electrical Systems (with an overall mark of 60% or higher)
or
MCAST Undergraduate Diploma in Foundations of Engineering
or
2 A-Level passes and 2 I-Level passes
Compulsory A-Levels: Physics and Mathematics (Pure or Applied)
Applicants need to obtain an average Grade C across their A-Levels in Mathematics and Physics (such as Grades C, C; Grades B, D; Grades A, E)
Other entry requirements: –
Career opportunities: Design engineer, Electronics engineer, Electrical engineer
Programme details:
Download