Institute of Engineering and Transport

Course Title: Undergraduate Diploma in Foundations of Engineering
Course Code: EE5-01-21

ECTS: 60 ECTS

Course details

Mode: May include the possibility of Work-based Learning
The aim of this course is to provide learners with the competence required to be able to join the Bachelor of Engineering programme through the enhancement of knowledge, skills and competences in mathematics and physics. The programme also includes study units in electrical engineering, mechanical engineering, materials science and programming through sound theoretical and extensive hands-on approaches. This programme can also act as an exit point at MQF Level 5 for Advanced Diploma graduates, thus enabling successful candidates to achieve middle management engineering positions.
L-għan ta’ dan il-kors huwa li jgħaddi lill-istudenti l-ħiliet meħtieġa sabiex ikunu jistgħu jidħlu għall-programm tal-Baċellerat tal-Inġinerija billi jgħinhom jiżviluppaw iktar l-għarfien, il-ħiliet u l-kompetenzi tagħhom fil-matematika u l-fiżika. Dan il-programm jinkludi wkoll unitajiet ta’ studju fl-inġinerija elettrika, l-inġinerija mekkanika, ix-xjenza tal-materjali u l-programmazzjoni. It-tagħlim ikun b’saħħtu fit-teorija u estensiv fil-prattika. Dan il-kors iservi wkoll bħala ċertifikazzjoni fil-Livell 5 tal-Qafas Malti tal-Kwalifiki għal dawk l-istudenti li jkunu lestew Diploma Avvanzata u b’hekk jagħtihom l-opportunità li jsibu impjieg fil-middle management fl-oqsma tal-inġinerija.
MQF Level: 5
Duration: 1 Year Full-time
Entry requirements: Any MQF Level 4 (120 Credits) Qualification in an Engineering, Science or ICT field,
or
2 A-Level passes and 2 I-Level passes
Compulsory A-Levels: Physics or Mathematics (Pure or Applied)
Other entry requirements: –
Career opportunities: Technician
Programme details:
Download