Institute of Engineering and Transport

Course Title: Diploma in Electrical Installations
Course Code: EE3-A1-21

ECTS: 60 ECTS

Course details

Mode: Apprenticeship
This programme is the first stage for a learner who is interested in a career in electrical systems, such as that of an Electrician within the construction industry. It contributes towards an understanding of the relevant theory and allows learners to develop the practical skills required in this field. The programme consists of twelve modules, out of which six are vocational related and the rest are key skills related. Vocational modules focus on the basics of wiring electrical installation circuits using different cables and containment, electrical installation regulations, and health and safety requirements governing electrical installation processes. The rest of the modules provide an opportunity for learners to have adequate skills in Maltese, English, Mathematics, Information Technology and Science and Technology
Dan il-programm huwa l-ewwel stadju għal studenti li huma interessati f’karriera f’sistemi elettriċi, bħal dik ta’ Elektrixin fl-industrija tal-kostruzzjoni. Il-kors jikkontribwixxi biex l-istudenti jifhmu t-teorija rilevanti u jiżviluppaw il-ħiliet prattiċi meħtieġa f’dan il-qasam. Il-programm jikkonsisti fi tnax-il unità ta’ studju, li minnhom sitta huma vokazzjonali u l-oħrajn huma relatati mal-ħiliet ewlenin. L-unitajiet vokazzjonali jiffokaw fuq l-elementi bażiċi biex wieħed jgħaddi wajers biex jinstalla ċirkwiti tal-elettriku permezz ta’ kejbils u containment differenti; fuq ir-regolamenti dwar l-installazzjoni tal-elettriku; u fuq ir-rekwiżiti tas-saħħa u s-sigurtà li jirregolaw il-proċessi tal-installazzjoni tal-elettriku. Il-bqija tal-unitajiet jipprovdu lill-istudenti l-opportunità li jkollhom ħiliet adegwati fil-Malti, l-Ingliż, il-Matematika, it-Teknoloġija tal-Informazzjoni u x-Xjenza u t-Teknoloġija.
MQF Level: 3
Duration: 1 Year Full-time
Entry requirements: MCAST Foundation Certificate
or
2 SEC/O-Level/SSC&P (Level 3) passes
Other entry requirements: All applicants are asked to sit for a Medical Test in view of any Colour Blindness
Career opportunities: Assistant electrician, Machine operator
Programme details:
Download