Masters

Course Title: Master of Science in Exercise and Sports Science
Course Code: CS7-10-21

ECTS: 90 ECTS

Course details

Mode: Blended
The Master of Science in Exercise and Sports Science presents a multidisciplinary focus on helping learners understand the relationship between health and human performance. As an academic programme, this Master of Science will introduce translational research and provide essential foundations from the bases of physiology, biomechanics, motor behaviour and psychology. Using the social ecological approach to addressing the needs for health and human performance for the workforce in Malta, the programme recognizes societal needs, introduces evidence-based strategies for intervention, and evaluates the impact of these services on health outcomes and productivity.

Fees:
Fees apply – Further information through MG2i (MCAST Gateway to Industry)
Unless otherwise indicated through the respective Programme Specifications, as well as the MCAST Exit Policy document,
* A Postgraduate Certificate is achieved at 30 Credits
* A Postgraduate Diploma is achieved at 60 Credits
Students are invited to consult the MCAST Exit Strategy, for the procedure to follow when requesting Exit Point certification.

A Master programme of study will take off (being on full-time or part-time mode of study) dependent on a minimum number of eligible applicants.

Il-Master of Science in Exercise and Sport Science huwa ffukat fuq li jgħin lill-istudenti jifhmu r-relazzjoni bejn is-saħħa u l-prestazzjoni umana minn perspettiva multidixxiplinarja. Bħala programm akkademiku, dan il-Master of Science jintroduċi lill-istudenti għar-riċerka traslazzjonali (li sservi bħala pont bejn ix-xjenza u l-prattika) u jipprovdi pedament essenzjali mil-lat tal-fiżjoloġija, il-bijomekkanika, il-movimenti tal-bniedem u l-psikoloġija. Il-programm juża l-approċċ ekoloġiku soċjali biex jiġu indirizzati l-ħtiġijiet tas-saħħa tal-ħaddiema f’Malta u l-prestazzjoni tagħhom, u hekk jirrikonoxxi l-bżonnijiet tas-soċjetà, jintroduċi strateġiji ta’ intervent ibbażati fuq l-evidenza, u jevalwa l-impatt ta’ dawn is-servizzi fuq is-saħħa u l-produttività.

MIŻATI: Japplikaw ħlasijiet – Aktar informazzjoni permezz ta’ MG2i (MCAST Gateway to Industry

MQF Level: 7
Duration: PT 5 Semesters
Entry requirements: Bachelor of Science (Honours) in Sport, Exercise and Health
or
Bachelor of Science (Honours) in Health Sciences (Physiological Measurements)
or
Bachelor of Science (Honours) in Sport and Physical Activity
or
Bachelor of Education (Honours) in Physical Education
or
A relevant accredited degree programme

Other entry requirements: –
Career opportunities: –
Programme details:
Download