Institute of Community Services

Course Title: Bachelor of Community-Based Service Provision
Course Code: CS6-W04-23

ECTS: 180 ECTS

Course details

Mode: Work-based Learning
These degrees each have the following interim exit points with the final full 180 ECTS degree exit point leading to a formal graduation:

• Stage 1: Undergraduate Diploma at 60 ECTS (transcript upon completion for students terminating here)

• Stage 2: Higher Diploma at 120 ECTS (transcript upon completion for students terminating here)

• Stage 3: Bachelor Degree at 180 ECTS (eligible for formal graduation).

These programmes shall commence in Semester 2 of each academic year, that is towards the second full week of February. The generic nature of these degrees is not industry specific, providing a wide skill set that is strong in its transversal nature, whilst also providing significant expertise in the area of studies. Each degree programme requires the following combination of credits:

– A minimum of 48 area specific ECTS in vocational units from an existing honours degree programme;

– A maximum of 48 ECTS from existing degree programmes within the same Institute (time-tables permitting);

– A maximum of 60 ECTS in key skills and transversal subjects from any Institute (time-tables permitting);

– 12 ECTS in work-based learning, and

– 12 ECTS in an applied research project or dissertation.

Due to the inter-Institute nature of these qualifications, students following these programmes shall be assisted through individualized Academic Learner Agreements.

Dawn il-baċellerati kollha joffru stadji meta parteċipant ikun jista’ jħalli l-kors, bl-aħħar stadju jkun meta jintlaħqu 180 ECTS li jikkwalifikaw lill-istudent biex jiggradwa formalment:

• L-ewwel stadju: Undergraduate Diploma ta’ 60 ECTS (l-istudenti li jitilqu mill-kors fi tmiem dan l-istadju jkunu eliġibbli għal transcript);

• It-tieni stadju: Higher Diploma b’120 ECTS (l-istudenti li jitilqu mill-kors fi tmiem dan l-istadju jkunu eliġibbli għal transcript);

• It-tielet stadju: Baċellerat b’180 ECTS (fi tmiem dan l-istadju l-istudenti jkunu eliġibbli li jiggradwaw formalment).

Dawn il-programmi jibdew fit-tieni simestru ta’ kull sena akkademika, jiġifieri għall-ħabta tat-tieni ġimgħa sħiħa ta’ Frar. Dawn il-baċellerati huma ta’ natura ġenerika u għalhekk ma huma speċifiċi għall-ebda industrija. Hekk l-istudenti jiksbu sett ta’ ħiliet applikabbli f’ħafna sitwazzjonijiet differenti, flimkien ma’ kompetenzi tajbin ħafna fil-qasam ta’ studju ewlieni tal-kors. Kull programm ta’ studju jirrikjedi taħlita ta’ kredti kif jidher hawn taħt:

• Mhux anqas minn 48 ECTS fil-qasam ta’ studju speċifiku li jinkisbu minn unitajiet vokazzjonali ta’ programm eżistenti ta’ baċellerat bl-unuri;

• Mhux aktar minn 48 ECTS li jinkisbu minn programmi eżistenti ta’ baċellerat offruti mill-istess Istitut (jekk it-time-tables ikunu jippermettu);

• Sa massimu ta’ 60 ECTS f’ħiliet bażiċi u suġġetti trasversali li jinkisbu minn kwalunkwe Istitut (jekk it-time-tables ikunu jippermettu);

• 12-il ECTS miksuba minn esperjenza f’post tax-xogħol, u

• 12-il ECTS miksuba minn proġett ta’ riċerka applikata jew dissertation.

Minħabba li dawn il-kwalifiki jinvolvu Istituti differenti, l-istudenti ta’ dawn il-programmi jingħataw għajnuna billi kull wieħed/waħda minnhom jiffirma/tiffirma mal-Kulleġġ Ftehim għal Studenti Akkademiċi. Dan ikun speċifiku għal kull student/a

MQF Level: 6
Duration:
Entry requirements: Any MCAST MQF Level 4 Advanced Diploma

or

2 A-Level passes and 2 I-Level passes

Other entry requirements: As from 2024, special entry requirements will be requested as per compulsory requirements for entry into bachelor courses from which chosen units will be selected.
Career opportunities: –
Programme details:
Download