Institute: Gozo Campus

Department: –

Course Title: Bachelor of Arts (Honours) in Inclusive Education

Course Code: CS6-03-21G

ECTS: 180 ECTS

Course details

Mode: Includes Work Placement
This programme of study focuses on how educational institutions in general, and the classroom settings specifically, can become more inclusive to cater for different individual needs. The undergraduates tackle a variety of study units aimed at identifying what barriers exist which may be preventing students from accessing quality education. Furthermore, the study units also explore innovative techniques of how these barriers can be overcome so that all students feel valued during compulsory schooling years, and possibly beyond. This course includes internship opportunities aimed at developing a mindset of promoting inclusive communities that celebrate diversity and cater for the diverse needs of different groups of students.NOTE:The first two years of this course are offered at the Gozo Campus while the final year is held at the MCAST Main Campus in Paola, Malta.
Dan il-programm ta’ studju jiffoka fuq kif l-istituzzjonijiet edukattivi b’mod ġenerali, u l-ambjenti tal-klassi b’mod speċifiku, jistgħu jsiru aktar inklużivi biex jilħqu ħtiġijiet individwali differenti. L-istudenti tal-baċellerat jittrattaw varjetà ta’ unitajiet ta’ studju bil-għan li jiġu identifikati liema ostakoli jistgħu jkunu qegħdin ma jħallux lill-istudenti jkollhom aċċess għal edukazzjoni ta’ kwalità. Barra minn hekk, l-unitajiet ta’ studju jesploraw ukoll teknika innovattiva dwar kif jistgħu jingħelbu dawn l-ostakoli sabiex l-istudenti kollha jħossuhom stmati matul is-snin ta’ edukazzjoni obbligatorja, u possibilment lil hinn minnhom. Dan il-kors jinkludi opportunitajiet ta’ internship immirati lejn l-iżvilupp ta’ mentalità li tippromwovi komunitajiet inklużivi li jiċċelebraw id-diversità.NOTA:
L-ewwel sentejn ta’ dan il-kors jiġu offruti fil-Kampus ta’ Għawdex, filwaqt li l-aħħar sena ssir fil-Kampus Ewlieni tal-MCAST f’Raħal Ġdid, Malta.
MQF Level: 6
Duration: 3 Years Full-time
Entry requirements: MCAST Advanced Diploma in Children’s Care, Learning and Development
or
MCAST Advanced Diploma in Health and Social Care
or
2 A-Level passes and 2 I-Level passes
Compulsory: One A-Level and one I-Level from Mathematics, English, Maltese, Philosophy, Sociology, Psychology
Other entry requirements: –
Career opportunities: Learning support educator (LSE)
Programme details:
Programme outline(pdf): Download
Key Information for Prospective, Continuing and Progressing Students for Full-Time Programmes