Institute of Community Services

Course Title: Advanced Diploma in Children’s Care, Learning and Development
Course Code: CS4-04-21

ECTS: 120 ECTS

Course details

Mode: Includes Work Placement
This programme of studies provides learners with practical experience in child care. This also entails pedagogical practices based on theories related to the Early Years. This programme also allows learners to delve into health and safety issues, research related to contemporary issues in the early years. Learners will gain experience from work placement programmes, one placement with a baby and another with a group of toddlers. Learners will observe, plan and implement age appropriate creative activities through the Emergent Curriculum approach.
At the end of the first academic year, successful learners will have the option to exit their studies and be awarded the MCAST Award in Children’s Care, Learning and Development, to work as Child Care Practitioners.
Dan il-programm ta’ studju jipprovdi tagħlim prattiku fit-tagħlim tal-kura tat-tfal. Dan jinkludi prattika pedagoloġika fuq il-prinċipji bbażati fuq is-snin bikrija. Dan il-programm jippermetti wkoll lill-istudenti jidħlu fil-qasam ta’ saħħa u sigurtà, riċerka relatata ma’ kwistjonijiet kontemporanji fis-snin bikrija L-istudenti se jiksbu esperjenza minn programmi ta’ work placement, u ieħor ma’ grupp ta’ tfal żgħar. L-istudenti se josservaw, jippjanaw u jimplimentaw attivitajiet kreattivi addatti għall-età permezz tal-Kurrikulu Emerġenti. Fi tmiem l-ewwel sena akkademika, l-istudenti ta’ suċċess se jkollhom l-għażla li joħorġu mill-istudji tagħhom u jingħataw l-MCAST Award in Children’s Care, Learning and Development biex jaħdmu bħala Child Care Practitioners.
MQF Level: 4
Duration: 2 Years Full-time
Entry requirements: Any MCAST Level 3 Diploma
or
4 SEC/O-Level/SSC&P (Level 3) passes
Compulsory: English Language, Maltese, Mathematics
Other entry requirements: Prior to embarking on a Work Placement, learners need to:
• satisfy the requirements of the Protection of Minors Act (POMA);
• present a clean police conduct certificate;
• complete a Basic First Aid course;
• complete a Paediatric First Aid course;
• Vaccination card with complete vaccination programme.
Career opportunities: Child Care Educator
Programme details:
Download