Institute of Community Services

Course Title: Diploma in Early Years
Course Code: CS3-06-22

ECTS: 60 ECTS

Course details

Mode: Includes Work Placement
The programme of studies prepares learners with a strong foundation to work in child care settings in the capacity of assisting the childcare educator. The course offers class based learning that provides introductory knowledge required to understand the basic practice of the childcare educator and sets a good foundation for learners wishing to embark on a career in Early Years Education and Care. The course also provides hands on practice to support learners throughout their journey to fully immerse in the required skills to work in childcare.
Il-programm ta’ studji jipprepara lill-istudenti biex jaħdmu fil-qasam tal-kura tat-tfal fil-kapaċità li jassistu lill-edukatur tal-kura tat-tfal. Il-kors joffri tagħlim ibbażat fil-klassi li jipprovdi għarfien introduttorju meħtieġ biex tifhem il-prattika bażika tal-edukatur u jkun hemm pedament tajjeb għall-istudenti li jixtiequ jibdew karriera fl-Edukazzjoni u l-Kura tas-Snin Bikrin. Il-kors jipprovdi wkoll prattika dwar kif tappoġġja lill-istudenti matul il-vjaġġ tagħhom biex b’hekk jiksbu l-ħiliet meħtieġa biex jaħdmu fil-kura tat-tfal.
MQF Level: 3
Duration: 1 Year Full-time
Entry requirements: MCAST Foundation Certificate
or
2 SEC/O-Level/SSC&P (Level 3) passes
Other entry requirements:
Career opportunities: Assistant Childcare Educator (current national standards require applicant to be 25 years of age)
Programme details:
Download