Institute of Community Services

Course Title: Diploma in Sport
Course Code: CS3-04-21

ECTS: 60 ECTS

Course details

Mode: Includes Work Placement
This programme of studies builds on the components covered in the Foundation Certificate in Sport and delves further into the topic. This is the course that leads to an MQF 4 Advanced Diploma in Sport (Development, and Fitness). This MQF Level 3, Diploma in Sport has practical sessions included in the course but further emphasis is given to theoretical knoweledge. The course covers the basics of Anatomy and Physiology in Sport, Fitness Testing, Fitness Instruction, Fundamental Methodology of Physical Activity and Sport, as well as the theory and practice of the mainstream sports. The syllabus incorporates a work-based learning component thus facilitating the transition into employment for those learners who do not wish to further their studies. By the end of the course, the learner will be able to assist a Fitness Instructor in the preparation and delivery of basic fitness training programmes. The learner will be encouraged to take part in various sports-related events that are organised on campus.
Dan il-Programm ta’ studji jibni fuq it-tagħlim li jkun sar fiċ-Ċertifikat tal-Fondazzjoni flIsport u jidħol aktar fis-suġġett. Dan huwa l-kors li jwassal għal Diploma Avvanzata MQF 4 fl-Isport (Żvilupp, u Fitness). Dan l-MQF Livell 3, Diploma fl-Isport għandu sessjonijiet prattiċi inklużi fil-kors iżda tingħata aktar enfasi lill-għarfien teoretiku. Il-kors ikopri l-bażi tal-Anatomija u l-Fizjoloġija fl-Isport, l-Ittestjar tal-Fitness, l-Istruzzjoni tal-Fitness, il-Metodoloġija Fundamentali tal-Attività Fiżika u l-Isport, kif ukoll it-teorija u l-prattika talisports prinċipali. Is-sillabu jinkorpora komponent ta’ tagħlim ibbażat fuq ix-xogħol biex b’hekk jiffaċilita t-tranżizzjoni lejn l-impjieg għal dawk l-istudenti li ma jixtiequx ikomplu l-istudji tagħhom. Sal-aħħar tal-kors, l-istudent ikun kapaċi jassisti lill-Għalliem tal-Fitness iħejji u jgħallem programmi bażiċi ta’ taħriġ għal kundizzjoni fiżika tajba. L-istudent jiġi mħeġġeġ jieħu sehem f’diversi avvenimenti relatati mal-isport li huma organizzati filkampus minn żmien għal żmien.
MQF Level: 3
Duration: 1 Year Full-time
Entry requirements: MCAST Foundation Certificate
or
2 SEC/O-Level/SSC&P (Level 3) passes
Other entry requirements: Medical clearance is required.
Career opportunities: Assistant fitness instructor, Sports fundamentals Assistant Coach
Programme details:
Download