Institute of Community Services

Course Title: Diploma for Beauty Specialists
Course Code: CS3-01-21

ECTS: 60 ECTS

Course details

Mode: Includes Work Placement
This programme of studies offers learners the possibility to seek employment in salons as Beauty Specialists. Alternatively, learners who complete successfully this one-year full-time course may wish to consider furthering their studies by progressing to the Level 4 Advanced Diploma programme in Beauty and Complementary Therapies. Learners are taught how to develop and carry out individual treatment plans based on the specific requirements of each client. The programme of studies offers instruction on serveral treatments that include skin care, manicure and pedicure, depilation, nails, make-up services, eyebrow and eyelash treatments. Other modules relate to health and safety practices in the salon and business aspects including business plans, effective communication skills and proper conduct with clients. Learners are required to purchase the necessary hairdressing and beauty accessories at the beginning of the academic year.
Dan il-programm ta’ studji joffri lill-istudenti l-possibbiltà li jfittxu impjieg fis-salons bħala Speċjalisti tas-Sbuħija. Apparti dan, l-istudenti li jtemmu b’suċċess dan il-kors full-time ta’ sena jistgħu jkomplu bl-istudji tagħhom billi jimxu lejn il-programm tad-Diploma Avvanzata fil-Livell 4 fis-Sbuħija u Terapiji Kumplimentari. L-istudenti jiġu mgħallma kif jiżviluppaw u jwettqu pjanijiet ta’ trattament individwali bbażati fuq ir-rekwiżiti speċifiċi ta’ kull klijent. Il-programm ta’ studji joffri struzzjoni dwar diversi trattamenti li jinkludu kura tal-ġilda, manikjur u pedikjur, depilazzjoni, dwiefer, servizzi ta’ make-up, trattamenti ta’ xagħar u xagħar. Moduli oħra għandhom x’jaqsmu ma’ prattiki ta’ saħħa u sigurtà fissalon u aspetti tan-negozju inklużi pjanijiet ta’ negozju, ħiliet ta’ komunikazzjoni effettiva u kondotta xierqa mal-klijenti. L-istudenti huma mitluba jixtru l-aċċessorji meħtieġa taxxagħar u tas-sbuħija fil-bidu tas-sena akkademika
MQF Level: 3
Duration: 1 Year Full-time
Entry requirements: MCAST Foundation Certificate
or
2 SEC/O-Level/SSC&P (Level 3) passes
Other entry requirements: –
Career opportunities: Beauty Specialist
Programme details:
Download