Institute of Community Services

Course Title: Foundation Certificate in Sport
Course Code: CS2-03-21

ECTS: 60 ECTS

Course details

Mode: –
This programme of studies is the first step for those who want to become professionals within the sports industry. This course provides a comprehensive overview of practical units and the complementing theoretical foundations within sports and fitness related fields.The vocational study units cover the basics of health and active lifestyles, community sports and fitness training methods, and include an introduction to gym-based exercise. Concurrently, learners strengthen their knowledge of key skills.
Dan il-programm ta’ studju jservi bħala pass lejn karriera futura ta’ xogħol fis-settur tal-isport. L-istudent jesperjenza l-komponenti prattiċi li jikkumplimentaw dawk bażiċi fuq għadd ta’ suġġetti relatati mal-isport u ma’ kundizzjoni fiżika tajba. L-unitajiet ta’ studju vokazzjonali jkopru l-elementi bażiċi ta’ saħħa tajba u stili ta’ ħajja attiva, l-isport fil-komunità u metodi ta’ taħriġ għal kundizzjoni fiżika tajba, u jinkludu introduzzjoni għalleżerċizzju bbażat fil-gym. Fl-istess ħin, l-istudenti jsaħħu l-għarfien tagħhom tal-ħiliet ewlenin.
MQF Level: 2
Duration: 1 Year Full-time
Entry requirements: MCAST Introductory Certificate
or
Finished Compulsory Education
Initial Assessment Tests (as may be applicable)
Other entry requirements: Medical clearance is required.
Career opportunities: –
Programme details:
Download