Institute of Community Services

Course Title: Introductory Certificate in Community Care Services
Course Code: CS1-01-23

ECTS: 40 ECTS

Course details

Mode: –
This programme of studies is an ideal start to a career in Social Care or Early Years for those learners who have just finished their compulsory education with minimum certification. This one-year full-time programme does not qualify the learner to work in the sector. However, the vocational and key skills modules which make up the course specifications will help the learner to progress to higher levels of study. The course includes both practical and theoretical lectures which cover the basics of social care including basic nutrition, interpersonal communication with different service-users, integrity, dignity, and anti-discrimination.
Dan il-programm ta’ studju huwa l-bidu ideali għal karriera fil-Kura Soċjali u s-Snin Bikrini għal dawk l-istudenti li jkunu għadhom kemm temmew l-edukazzjoni obbligatorja tagħhom bi ftit jew xejn ċertifikati. Dan il-programm full-time ta’ sena ma jagħtix lillistudent biżżejjed kwalifiki biex jaħdem fis-settur. Madankollu, l-unitajiet vokazzjonali u tal-ħiliet ewlenin li jiffurmaw l-ispeċifikazzjoni tal-kors iwasslu lill-istudent biex javvanza bil-mod għal livelli ogħla ta’ studju. Il-kors jinkludi lezzjonijiet prattiċi kif ukoll ta’ teorija li jkopru l-elementi bażiċi tas-saħħa u l-kura soċjali, inklużi n-nutrizzjoni bażika, komunikazzjoni ma’ dawk li jużaw is-servizzi, li tkun tirrifletti r-rispett, l-integrità, id-dinjità u n-nuqqas ta’ diskriminazzjoni.
MQF Level: 1
Duration: 1 Year Full-time
Entry requirements: Finished Compulsory Education
Initial Assessment Tests (as may be applicable)
Other entry requirements: –
Career opportunities: –
Programme details:
Download