Institute of Engineering and Transport

Course Title: Bachelor of Science (Honours) in Quantity Surveying
Course Code: CE6-04-21

ECTS: 180 ECTS

Course details

Mode: Includes Internship
The structure of this programme provides an opportunity to explore a range of construction related disciplines. During the programme, the learners will develop a comprehensive understanding of the disciplines which underpin construction management and the surveying professions. This knowledge will include subjects such as: economics, law, industry practice and building technology. Throughout the programme there will be a strong focus on project work and interdisciplinary collaboration is highly encouraged. The programme leads to the development of specialist knowledge related to construction economics and contract law, with a particular focus on managing costs throughout the project life-cycle from early design through to building completion and beyond. As part of this programme the learners will also complete a dissertation on a research topic of their choice and a quantity surveying project.
L-istruttura ta’ dan il-programm tipprovdi opportunità biex tiġi esplorata firxa ta’ dixxiplini relatati mal-kostruzzjoni. Matul il-programm, l-istudent jiżviluppa fehim komprensiv tad-dixxiplini li fuqhom huma bbażati l-ġestjoni tal-kostruzzjoni u l-professjonijiet tal-istħarriġ. Dan l-għarfien jinkludi suġġetti bħall-ekonomija, il-liġi, il-prattika tal-industrija u t-teknoloġija tal-bini. Matul il-kors issir enfasi qawwija fuq ix-xogħol fuq proġetti u l-istudenti jiġu mħeġġa jaħdmu f’kollaborazzjoni ma’ dixxiplini oħrajn. Il-programm iwassal għal żvilupp ta’ għarfien speċjalizzat relatat mal-ekonomija tal-kostruzzjoni u l-liġi kuntrattwali, b’enfasi partikolari fuq il-ġestjoni tal-ispejjeż tul iċ-ċiklu kollu tal-proġett, mill-istadju bikri tad-disinn sat-tlestija tal-bini u anke wara. Bħala parti minn dan il-programm, l-istudenti jippreżentaw ukoll teżi dwar suġġett ta’ riċerka tal-għażla tagħhom u proġett ta’ sħarriġ tal-kwantità.
MQF Level: 6
Duration: 3 Years Full-time
Entry requirements: MCAST Advanced Diploma in Building Services Engineering
or
MCAST Advanced Diploma in Construction Engineering
or
MCAST Advanced Diploma in Civil Engineering
or
Undergraduate Diploma in Foundations of Engineering
or
2 A-Level passes and 2 I-Level passes
Other entry requirements: –
Career opportunities: Quantity surveyor, Risk, value and cost control manager, Contractual claims adviser, Construction commercial risks adviser
Programme details:
Download