Institute for the Creative Arts

Course Title: Bachelor of Arts (Honours) in Journalism
Course Code: CA6-09-22

ECTS: 180 ECTS

Course details

Mode: Internship and Live Cases
The journalism sphere offers exciting new career opportunities for individuals who are keen to learn and to offer a much needed service to society. Journalism is a vocation that can take learners to unimaginable places and lead them to meet extraordinary people. Learners will be expected to effectively analyse and report the events that shape our lives and the world around us. They will be guided to design, develop and produce news content using the latest audio-visual technologies and recording devices. Moreover, learners will explore how to present their journalistic works to the public in a variety of formats such as print, radio, television and online. Throughout this programme, learners will work on real-life case scenarios, applying theoretical knowledge to practical journalism and related projects, working both in teams as well as autonomously.
L-isfera tal-ġurnaliżmu toffri opportunitajiet ta’ karrieri ġodda u eċċitanti għal individwi li huma interessati li jitgħallmu u li joffru servizz ferm meħtieġ lis-soċjetà. Il-ġurnaliżmu huwa vokazzjoni li tista’ twassal lill-istudent f’postijiet li qatt ma immaġina u tlaqqgħu ma’ persuni straordinarji. L-istudenti jkunu mistennija janalizzaw u jirrapportaw b’mod effettiv l-avvenimenti li jiffurmaw ħajjitna u d-dinja ta’ madwarna. Huma jiġu ggwidati sabiex jiddisinjaw, jiżviluppaw u jipproduċu kontenut tal-aħbarijiet permezz ta’ teknoloġiji awdjoviżivi u apparat tar-reġistrazzjoni l-aktar moderni. Barra minn hekk, l-istudenti jesploraw kif jippreżentaw ix-xogħlijiet ġurnalistiċi tagħhom lill-pubbliku f’varjetà ta’ formats bħall-istampa, ir-radju, it-televiżjoni u l-internet. Matul dan il-programm, l-istudenti jkunu meħtieġa jaħdmu f’tims kif ukoll individwalment fuq xenarji realistiċi, filwaqt li japplikaw l-għarfien teoretiku għall-ġurnaliżmu prattiku u proġetti simili.
MQF Level: 6
Duration: 3 Years Full-time
Entry requirements: MCAST Advanced Diploma in Creative Media Production
or
MCAST Advanced Diploma in Photography
or
2 A-Level passes and 2 I-Level Passes
Compulsory I-Level: Maltese or English Language
Preferred A-Levels: Philosophy, Religious Knowledge, and Sociology
Other entry requirements: Applicants may be asked to sit for an Interview and/or present their Portfolio.
Career opportunities: News journalist, Sports journalist, Fashion journalist, Business journalist
Programme details:
Download