Institute for the Creative Arts

Course Title: Advanced Diploma in Cultural Heritage Skills
Course Code: CA4-A2-22

ECTS: 120 ECTS

Course details

Mode: Apprenticeship
This course addresses needs in the Cultural Heritage sector in order to support the management, conservation, preservation and care of such heritage. Successful candidates will be able to ethically collaborate with relevant stakeholders, and would work under the supervision of a heritage professional. The programme of studies provides the necessary applied theoretical material and ethical background in technical aspects of cultural heritage and heritage skills including stone, wood, metals, books, paper and textiles heritage skills, with training being carried out in workshops, laboratories and on site. The course also has an apprenticeship, which will allow students the opportunity to work alongside professionals and immerse themselves in the world of cultural heritage while getting the necessary training in the learning environment. Graduands of this programme can access the Bachelor in Conservation and Restoration Studies (Hons) course at the same Institute.
Dan il-kors jindirizza ħtiġijiet fis-settur tal-Wirt Kulturali sabiex jappoġġja l-ġestjoni, il-konservazzjoni, il-preservazzjoni u l-kura ta’ dan il-wirt. Kandidati li jirnexxu jkunu jistgħu jikkollaboraw etikament mal-partijiet interessati rilevanti, u jkunu jaħdmu taħt issuperviżjoni ta’ professjonist tal-wirt. Il-programm ta’ studji jipprovdi l-materjal teoretiku applikat meħtieġ u l-isfond etiku fl-aspetti tekniċi tal-wirt kulturali u l-ħiliet tal-wirt inklużi l-ħiliet tal-wirt tal-ġebel, l-injam, il-metalli, il-kotba, il-karta u t-tessuti, b’taħriġ isir f’workshops, laboratorji u fuq il-post. Il-kors għandu wkoll apprendistat, biex l-istudenti jkollhom l-opportunità li jaħdmu flimkien ma’ professjonisti u jidħlu sew fid-dinja tal-wirt kulturali filwaqt li jieħdu t-taħriġ meħtieġ fl-ambjent tat-tagħlim. Gradwati ta’ dan ilprogramm jistgħu jaċċessaw il-kors ta’ Bachelor in Conservation and Restoration Studies (Hons) fl-istess Istitut.
MQF Level: 4
Duration: 2 Years Full-time
Entry requirements: Any MCAST Level 3 Diploma
or
4 SEC/O-Level/SSC&P (Level 3) passes
Other entry requirements: Applicants may be asked to sit for an Interview.
Career opportunities: Heritage skills technician, Assistant to archivist/curator/conservator-restorer in archives/churches/palaces/stately homes/sites
Programme details:
Download