Institute for the Creative Arts

Course Title: Advanced Diploma in Art and Design
Course Code: CA4-05-21

ECTS: 120 ECTS

Course details

Mode: Includes Work Placement
This course presents learners with challenging exercises in Art and Design. Students undertake guided and independent learning in order to develop further their skills and creativity. Learners will be expected to develop a portfolio of work for progression or for potential employment. In the second year learners focus on a specialist path to enhance their technical skills and in preparation to progress to higher levels of study or find employment. Special attention is given to visual and written communication in preparation to self-promotion in the industry or for Higher Education.
Dan il-kors jippreżenta lill-istudenti eżerċizzji ta’ sfida fl-Arti u d-Disinn. L-istudenti jsegwu tagħlim iggwidat u indipendenti sabiex ikomplu jiżviluppaw il-ħiliet u l-kreattività. Huma jkunu mistennija jiżviluppaw portafoll ta’ ħidma biex javvanzaw fl-istudji tagħhom jew għal skop ta’ impjieg. Fit-tieni sena l-istudenti jiffokaw fuq settur speċjalizzat biex isaħħu l-ħiliet tekniċi tagħhom u jilħqu livelli ogħla ta’ studju jew isibu impjieg. Tingħata attenzjoni speċjali għall-komunikazzjoni viżiva u dik bil-kitba biex l-istudenti jitħejjew tajjeb għall-industrija jew għal Edukazzjoni Ogħla.
MQF Level: 4
Duration: 2 Years Full-time
Entry requirements: MCAST Diploma in Art and Design
or
Any MCAST Level 3 Diploma, whilst being in possession of the compulsory subject as indicated hereunder
or
4 SEC/O-Level/SSC&P (Level 3) passes
Compulsory: Art or Art and Design or Textiles and Design or Design and Technology or Fashion and Textiles
Other entry requirements: Applicants may be asked to sit for an Interview and/or present a Portfolio.
Career opportunities: Craftsperson, artisan
Programme details:
Download