Institute for the Creative Arts

Course Title: Introductory Certificate in the Creative Arts
Course Code: CA1-01-22

ECTS: 40 ECTS

Course details

Mode: –
This programme of study provides learners, who completed their compulsory education and are in possession of their Secondary School Certificate and Profile (SSC&P), with an opportunity to follow an introductory course in the creative arts. The programme provides an introduction to a broad range of creative disciplines, and offers a structured education of theory and practice in the creative arts. This enables learners to understand better the vocation they intend to follow and prepares them for further studies in the field. Key skills subjects help learners improve their competences within basic areas such as language, numeracy, information technology, science and individual and social responsibility.
Dan il-programm ta’ studju jipprovdi lill-istudenti, li temmew l-edukazzjoni obbligatorja tagħhom u li għandhom iċ-Ċertifikat u l-Profil tal-Iskola Sekondarja tagħhom (SSC&P), b’opportunità li jsegwu kors introduttorju fl-arti kreattiva. Il-programm jipprovdi introduzzjoni għal firxa wiesgħa ta ‘dixxiplini kreattivi, u joffri edukazzjoni strutturata ta’ teorija u prattika fl-arti kreattiva. Dan jippermetti lill-istudenti jifhmu aħjar il-vokazzjoni li beħsiebhom isegwu u jippreparahom għal aktar studji fil-qasam. Is-suġġetti tal-ħiliet ewlenin jgħinu lill-istudenti jtejbu l-kompetenzi tagħhom f’oqsma bażiċi bħall-lingwa, innumri, it-teknoloġija tal-informazzjoni, ix-xjenza u r-responsabbiltà individwali u soċjali.
MQF Level: 1
Duration: 1 Year Full-time
Entry requirements: Finished Compulsory Education
Initial Assessment Tests (as may be applicable)
Other entry requirements: –
Career opportunities: –
Programme details:
Download