Institute of Business Management and Commerce

Course Title: Bachelor of Science (Honours) in Financial Services Management
Course Code: BC6-02-21

ECTS: 180 ECTS

Course details

Mode: includes Internship
Targeting one of Malta’s strongest economic sectors, this degree in Financial Services offers learners the opportunity to get a detailed insight into the various aspects of financial services, an industry which offers a range of career opportunities ranging from Risk Management to Fund Administration and Wealth Management. Apart from the more technical aspects related to financial services, learners will also gain the required analytical, critical and research skills that are required to work in such a high profile and demanding industry. Learners graduating from this degree find themselves in a very strong position in terms of employment as they are well geared to work in different sectors within this industry.
Filwaqt li għandha fil-mira tagħha wieħed mis-setturi ekonomiċi l-aktar b’saħħithom f’Malta, din id-degree fis-Servizzi Finanzjarji toffri lill-istudenti l-opportunità li jiksbu għarfien dettaljat tad-diversi aspetti tas-servizzi finanzjarji, industrija li toffri firxa ta’ opportunitajiet ta’ karriera li jvarjaw mill-Ġestjoni tar-Riskju sal-Amministrazzjoni tal-Fondi u l-Immaniġġjar tal-Ġid. Minbarra l-aspetti aktar tekniċi relatati mas-servizzi finanzjarji, l-istudenti jiksbu wkoll il-ħiliet analitiċi, kritiċi u ta’ riċerka meħtieġa biex jaħdmu f’industrija ta’ profil għoli u eżiġenti bħal din. L-istudenti li jiggradwaw minn dan il-kors isibu ruħhom f’pożizzjoni b’saħħitha ħafna fir-rigward ta’ impjieg, billi jkunu kisbu l-ħiliet biex jaħdmu f’setturi differenti f’din l-industrija.
MQF Level: 6
Duration: 3 Years Full-time
Entry requirements: MCAST Advanced Diploma in Finance and Insurance
or
MCAST Advanced Diploma in Financial Services
or
2 A-Level passes and 2 I-Level passes
Compulsory A-Levels: Accounts and Economics
Other entry requirements: –
Career opportunities: Banking adviser
Compliance executive
Financial adviser
Financial Analyst
Risk Management Fund Administrator
Programme details:
Download