Institute of Business Management and Commerce

Course Title: Bachelor of Arts (Honours) in Business Enterprise
Course Code: BC6-01-21

ECTS: 180 ECTS

Course details

Mode: includes Internship
This degree provides specialist content which is constantly applied to real life business and management scenarios. Learners will be prepared to become proficient in a number of areas as the course allows the students to develop appropriate analytical, critical and research skills in a range of business related areas ranging from Human Resources to Operations Management, and from Purchasing to Project Management and Marketing Management. These are only some of the areas that students will cover during their studies. This 360 degree approach gives the learners maximum flexibility on the workplace as graduates would be able to deal with a wide range of responsibilities.
Dan il-baċellerat jipprovdi lill-istudenti kontenut speċjalizzat li huwa applikat b’mod kostanti f’xenarji tan-negozju u tal-maniġment fil-ħajja reali. L-istudenti jitħejjew biex isiru profiċjenti f’għadd ta’ oqsma, billi l-kors jippermetti lill-istudenti jiżviluppaw ħiliet analitiċi, kritiċi u ta’ riċerka f’firxa ta’ oqsma relatati man-negozju, li jvarjaw mir-Riżorsi Umani sal-Immaniġġjar tal-Operazzjonijiet, u mix-Xiri sal-Immaniġġjar ta’ Proġetti u l-Immaniġġjar tal-Marketing. Dawn huma biss xi wħud mill-oqsma li l-istudenti se jkopru waqt l-istudji tagħhom. Dan l-approċċ komprensiv jagħti lill-istudenti flessibbiltà massima fuq il-post tax-xogħol, billi l-gradwati jkunu jistgħu jidħlu għal firxa wiesgħa ta’ responsabbiltajiet.
MQF Level: 6
Duration: 3 Years Full-time
Entry requirements: MCAST Advanced Diploma in Marketing
or
MCAST Advanced Diploma in Administrative and Secretarial Studies
or
MCAST Advanced Diploma in Finance and Insurance
or
MCAST Advanced Diploma in Financial Services
or
MCAST Advanced Diploma in Insurance
or
MCAST Advanced Diploma in Business Administration
or
MCAST Advanced Diploma in Aviation Operations
or
MCAST Advanced Diploma in Transportation and Logistics Management
or
2 A-Level passes and 2 I-Level passes
Compulsory A-Level: Accounts or Marketing or Economics
Other entry requirements: –
Career opportunities: Business Development Manager
Human Resources Manager
Operations Manager
Project Manager
Research Manager
Business Analyst
Programme details:
Download