Masters

Course Title: Master of Science in Urban Environmental Science Management
Course Code: AS7-14-23

ECTS: 90 ECTS

Course details

Mode: Blended
Master in urban environmental science management offers an interdisciplinary approach into the investigation of processes that control the earth and its environment. The course introduces students to the necessary knowledge and skills to seize opportunities presented by new developments in areas such as global cycles, biogeochemistry, sustainable technologies, environmental pollution assessment and remediation, and natural hazard. This is achieved through a balance between policy, mathematical modelling, ecosystem management and research methods all related to the environmental field. The course focusses on resource management and allocation through three specialised units. Urban planning provides a holistic approach to the analysis and design of basic infrastructural requirements within regions. Resource management is aimed at understanding the potential of the resources available in order to make the best use of them through specialised scientific calculations. Solid waste management technologies aims to give an overview on various hazardous and non-hazardous waste management processes.
Fees:
Fees apply – Further information through MG2i (MCAST Gateway to Industry)
Unless otherwise indicated through the respective Programme Specifications, as well as the MCAST Exit Policy document,
* A Postgraduate Certificate is achieved at 30 Credits
* A Postgraduate Diploma is achieved at 60 Credits
Students are invited to consult the MCAST Exit Strategy, for the procedure to follow when requesting Exit Point certification.

A Master programme of study will take off (being on full-time or part-time mode of study) dependent on a minimum number of eligible applicants.

Il-Masters fil-maniġment tax-xjenza ambjentali urbana joffri metodu interdixxiplinarju fl-investigazzjoni ta’ proċessi li jikkontrollaw id-dinja u l-ambjent. Il-kors jintroduċi lillistudenti għall-għarfien u l-ħiliet meħtieġa biex jaħtfu l-opportunitajiet ta’ żviluppi ġodda f’oqsma bħal ċikli globali, il-bijoġeokimika, it-teknoloġiji sostenibbli, il-valutazzjoni u rimedju tat-tniġġis ambjentali, u periklu naturali. Dan jinkiseb permezz ta’ bilanċ bejn politika, mudellar matematiku, ġestjoni tal-ekosistema u metodi ta’ riċerka kollha relatati mal-qasam ambjentali. Il-kors jiffoka fuq it-tmexxija u l-allokazzjoni tar-riżorsi permezz ta’ tliet unitajiet speċjalizzati. L-ippjanar urban jipprovdi mod sħiħ għall-analiżi u d-disinn tar-rekwiżiti infrastrutturali bażiċi fir-reġjuni. Il-maniġment tar-riżorsi huwa mmirat biex tifhem il-potenzjal tar-riżorsi sabiex isir l-aħjar użu minnhom permezz ta’ kalkoli xjentifiċi speċjalizzati. It-teknoloġiji tal–immaniġġjar tal-iskart solidu għandhom l-għan li jagħtu ħarsa ġenerali lejn diversi proċessi tal-immaniġġjar tal-iskart perikoluż u mhux perikoluż.
MIŻATI: Japplikaw ħlasijiet – Aktar informazzjoni permezz ta’ MG2i (MCAST Gateway to Industry)
MQF Level: 7
Duration: FT 3 Semesters
PT 5 Semesters
Entry requirements: · First degree (Level 6) in Engineering; Environment; physics; geography; biology; chemistry or any related field OR
· Relevant degree (Level 5) qualification and adequate professional experience are also considered
· Mature students: Mature students must be 27 years or older

Other entry requirements: –
Career opportunities: –
Programme details:
Download