Masters

Course Title: Master of Science in Environmental Resource Management
Course Code: AS7-13-23

ECTS: 90 ECTS

Course details

Mode: Blended
Given that human activities significantly influence the natural environment, the MSc in Environmental Resource Management will provide students with an in-depth understanding of what the implications of such activities on the environment are and what mitigation measures are needed in order to reduce such influences. Like any long-term strategy, understanding and safeguarding the environment requires a holistic perspective; since safeguarding one aspect today might have ripple effects on other factors eventually. The programme is characterised by several modules that will allow students to develop technical solutions needed to solve, attenuate or control environmental issues. Specialised modules include Renewable Energy and Green Technologies, which aims to examine the technical, economic, and political aspects of renewable energy, as well as evaluate the successes and failures of implementing alternative energies at the local, national, and regional levels. The Food-Energy-Water Nexus unit will provide students with a thorough understanding of the complex and dynamic interrelationships between water, energy and food. Essentially, this will enable the use and management of such resources sustainably. Ecotoxicology aims to assess the effects of different classes of pollutants on individual organisms and on species in food webs, enabling students to predict the negative implications on entire populations, ecosystems and on human food resources.
Fees:
Fees apply – Further information through MG2i (MCAST Gateway to Industry)
Unless otherwise indicated through the respective Programme Specifications, as well as the MCAST Exit Policy document,
* A Postgraduate Certificate is achieved at 30 Credits
* A Postgraduate Diploma is achieved at 60 Credits
Students are invited to consult the MCAST Exit Strategy, for the procedure to follow when requesting Exit Point certification.

A Master programme of study will take off (being on full-time or part-time mode of study) dependent on a minimum number of eligible applicants.

Minħabba li l-attivitajiet umani jinfluwenzaw l-ambjent naturali, il-MSc fl-Immaniġġjar tar-Riżorsi Ambjentali se jipprovdi lill-istudenti fehim fil-fond ta’ x’inhuma l-implikazzjonijiet talattivitajiet fuq l-ambjent u liema miżuri ta’ mitigazzjoni huma meħtieġa. Bħal kull strateġija fittul, il-ħarsien tal-ambjent jeħtieġ perspettiva olistika; peress li aspett wieħed illum jista’ jkollha effetti fuq fatturi oħra eventwalment. Il-programm huwa kkaratterizzat minn diversi moduli li se jippermettu lill-istudenti jiżviluppaw soluzzjonijiet tekniċi meħtieġa biex isolvu, inaqqsu jew jikkontrollaw kwistjonijiet ambjentali. Moduli speċjalizzati jinkludu Enerġija Rinnovabbli u Teknoloġiji Ħodor, li għandhom l-għan li jeżaminaw l-aspetti tekniċi, ekonomiċi u politiċi talenerġija rinnovabbli, kif ukoll jevalwaw is-suċċessi u l-fallimenti tal-implimentazzjoni ta’ enerġiji alternattivi fil-livelli lokali, nazzjonali u reġjonali. L-unità Food-Energy-Water Nexus se tipprovdi lill-istudenti għarfien sħiħ tal-interrelazzjonijiet kumplessi u dinamiċi bejn l-ilma, l-enerġija u l-ikel. Essenzjalment, dan se jippermetti l-użu u l-immaniġġjar ta’ riżorsi b’mod sostenibbli. L-ekotossikoloġija għandha l-għan li tivvaluta l-effetti ta’ klassijiet differenti ta’ sustanzi li jniġġsu fuq organiżmi individwali u fuq speċijiet u xbiki tal-ikel, li tippermetti lill-istudenti jbassru l-implikazzjonijiet negattivi fuq popolazzjonijiet sħaħ, ekosistemi u fuq ir-riżorsi tal-ikel tal-bniedem.

MIŻATI: Japplikaw ħlasijiet – Aktar informazzjoni permezz ta’ MG2i (MCAST Gateway to Industry

MQF Level: 7
Duration: FT 3 Semesters
PT 5 Semesters
Entry requirements: · First degree (Level 6) in Engineering; Environment; physics; geography; biology; chemistry or any related field OR
· Relevant degree (Level 5) qualification and adequate professional experience are also considered
· Mature students: Mature students must be 27 years or older
Other entry requirements: –
Career opportunities: –
Programme details:
Download