Institute: General

Department: –

Course Title: Bachelor of Applied Science

Course Code: AS6-06-21

ECTS: 180 ECTS

Course details

Mode:
These 5 degrees each have the following interim exit points with the final full 180 ECTS degree exit point leading to a formal graduation: • Stage 1: Undergraduate Diploma at 60 ECTS (transcript upon completion for students terminating here) • Stage 2: Higher Diploma at 120 ECTS (transcript upon completion for students terminating here) • Stage 3: Bachelor Degree at 180 ECTS (eligible for formal graduation).These programmes shall commence in Semester 2 of each academic year, that is towards the second full week of February. The generic nature of these degrees is not industry specific, providing a wide skill set that is strong in its transversal nature, whilst also providing significant expertise in the area of studies. Each degree programme requires the following combination of credits:- A minimum of 48 area specific ECTS in vocational units from an existing honours degree programme;- A maximum of 48 ECTS from existing degree programmes within the same Institute (time-tables permitting);- A maximum of 60 ECTS in key skills and transversal subjects from any Institute (time-tables permitting); – 12 ECTS in work-based learning, and – 12 ECTS in an applied research project or dissertation.Due to the inter-Institute nature of these qualifications, students following these programmes shall be assisted through individualized Academic Learner Agreements.
Dawn il-ħames baċellerati kollha joffru stadji meta parteċipant ikun jista’ jħalli l-kors, bl-aħħar stadju jkun meta jintlaħqu 180 ECTS li jikkwalifikaw lill-istudent biex jiggradwa formalment: • L-ewwel stadju: Undergraduate Diploma ta’ 60 ECTS (l-istudenti li jitilqu mill-kors fi tmiem dan l-istadju jkunu eliġibbli għal transcript); • It-tieni stadju: Higher Diploma b’120 ECTS (l-istudenti li jitilqu mill-kors fi tmiem dan l-istadju jkunu eliġibbli għal transcript); • It-tielet stadju: Baċellerat b’180 ECTS (fi tmiem dan l-istadju l-istudenti jkunu eliġibbli li jiggradwaw formalment). Dawn il-programmi jibdew fit-tieni simestru ta’ kull sena akkademika, jiġifieri għall-ħabta tat-tieni ġimgħa sħiħa ta’ Frar. Dawn il-baċellerati huma ta’ natura ġenerika u għalhekk ma huma speċifiċi għall-ebda industrija. Hekk l-istudenti jiksbu sett ta’ ħiliet applikabbli f’ħafna sitwazzjonijiet differenti, flimkien ma’ kompetenzi tajbin ħafna fil-qasam ta’ studju ewlieni tal-kors. Kull programm ta’ studju jirrikjedi taħlita ta’ kredti kif jidher hawn taħt: • Mhux anqas minn 48 ECTS fil-qasam ta’ studju speċifiku li jinkisbu minn unitajiet vokazzjonali ta’ programm eżistenti ta’ baċellerat bl-unuri; • Mhux aktar minn 48 ECTS li jinkisbu minn programmi eżistenti ta’ baċellerat offruti mill-istess Istitut (jekk it-time-tables ikunu jippermettu); • Sa massimu ta’ 60 ECTS f’ħiliet bażiċi u suġġetti trasversali li jinkisbu minn kwalunkwe Istitut (jekk it-time-tables ikunu jippermettu); • 12-il ECTS miksuba minn esperjenza f’post tax-xogħol, u • 12-il ECTS miksuba minn proġett ta’ riċerka applikata jew dissertation. Minħabba li dawn il-kwalifiki jinvolvu Istituti differenti, l-istudenti ta’ dawn il-programmi jingħataw għajnuna billi kull wieħed/waħda minnhom jiffirma/tiffirma mal-Kulleġġ Ftehim għal Studenti Akkademiċi. Dan ikun speċifiku għal kull student/a
MQF Level: 6
Duration: 3 Years Full-time
Entry requirements: Any MCAST MQF Level 4 Advanced Diploma
or
2 A-Level passes and 2 I-Level passes
Other entry requirements: –
Career opportunities: –
Programme details:
Programme outline(pdf): Download
Key Information for Prospective, Continuing and Progressing Students for Full-Time Programmes