Institute of Applied Sciences

Course Title: Bachelor of Science (Honours) in Environmental Health
Course Code: AS6-05-21

ECTS: 180 ECTS

Course details

Mode: Internship
Prospective learners following this programme will be dealing with the various, often inter-related, facets of environmental health that include: public health; environmental health and safety; food and water safety; health aspects relating to domestic, leisure and workplace environments, and the impact of these various factors on the individual and on society at large. Learners will gain the knowledge, skills and competences on how to assess, analyse, devise and implement efficient solutions to environmental health issues, with a view that successful candidates may be employed in advisory, enforcement or educational positions. They will also learn about current local policies and legal frameworks that oversee the governance of these environmental health factors. Successful candidates will be eligible to apply for Registration with the Council for the Professions Complementary to Medicine of Malta.
L-istudenti prospettivi li jsegwu dan il-programm se jkunu jħabbtu wiċċhom mad-diversi aspetti, ħafna drabi relatati ma’ xulxin, tas-saħħa ambjentali li jinkludu: is-saħħa pubblika; is-saħħa u s-sikurezza ambjentali; is-sikurezza tal-ikel u tal-ilma; l-aspetti ta’ saħħa relatati ma’ ambjenti domestiċi, ta’ divertiment u tal-post tax-xogħol, u l-impatt ta’ dawn id-diversi fatturi fuq l-individwu u fuq is-soċjetà inġenerali. L-istudenti jiksbu l-għarfien, il-ħiliet u l-kompetenzi dwar kif jivvalutaw, janalizzaw, ifasslu u jimplimentaw soluzzjonijiet effiċjenti għal kwistjonijiet ta’ saħħa ambjentali, bil-għan li dawk li jtemmu l-kors b’suċċess isibu xogħol f’pożizzjonijiet ta’ konsulenza jew ta’ infurzar, jew anke fil-qasam edukattiv. Huma jitgħallmu wkoll dwar il-politika lokali u l-oqfsa legali kurrenti li jirregolaw dawn il-fatturi ta’ saħħa ambjentali. L-istudenti li jtemmu l-kors b’suċċess ikunu eliġibbli biex jirreġistraw mal-Kunsill għall-Professjonijiet Kumplimentari għall-Mediċina ta’ Malta.
MQF Level: 6
Duration: 3 Years Full-time
Entry requirements: MCAST Advanced Diploma in Health Sciences
or
MCAST Advanced Diploma in Environmental Sustainability
or
MCAST Advanced Diploma in Food Technology
or
MCAST Advanced Diploma in Applied Science
or
2 A-Level passes and 2 I-Level passes
Compulsory A-Level: Biology
Other entry requirements: –
Career opportunities: Environmental health officer
Programme details:
Download