Institute of Applied Sciences

Course Title: Advanced Diploma in Food Technology
Course Code: AS4-A1-21

ECTS: 120 ECTS

Course details

Mode: Apprenticeship
The food and beverage industry is a dynamic sector which requires a number of highly skilled technical people to cope with constantly changing customers’ demands and new innovative production technologies. Food technologists monitor day-to-day manufacturing activities; ensure that safety and quality standards are met; improve existing products and design innovative foods and drinks. This is a multidisciplinary programme offered across four Institutes and includes topics on food analysis, product manufacturing, food safety, cost accounting and product design. The programme provides learners with the opportunity to gain knowledge of the industry and insights into the relevant tools and skills through work-based elements. This programme prepares learners for employment within SMEs as well as medium to large organizations which produce a range of food and drink products.
L-industrija tal-ikel u x-xorb hija settur dinamiku li jirrikjedi għadd ta’ persuni tekniċi bi kwalifiki għoljin biex ilaħħqu mad-domandi tal-konsumaturi li dejjem jinbidlu u mat-teknoloġiji tal-produzzjoni ġodda u innovattivi. It-teknoloġisti tal-ikel jissorveljaw attivitajiet ta’ manifattura minn jum għall-ieħor; jiżguraw li jiġu sodisfatti l-istandards ta’ sikurezza u ta’ kwalità; itejbu prodotti eżistenti u jiddisinjaw ikel u xarbiet ġodda u innovattivi. Dan huwa programm multidixxiplinari offrut f’erba’ Istituti u jinkludi suġġetti dwar l-analiżi tal-ikel, il-manifattura tal-prodott, is-sikurezza tal-ikel, il-kontabilità tal-ispejjeż u d-disinn tal-prodott. Il-programm jipprovdi lill-istudenti l-opportunità li jiksbu għarfien dwar l-industrija u l-għodod u l-ħiliet rilevanti permezz ta’ elementi bbażati fuq ix-xogħol. Dan il-programm iħejji lill-istudenti għal impjieg fl-SMEs, kif ukoll f’organizzazzjonijiet medji u kbar li jipproduċu firxa ta’ prodotti ta’ ikel u xorb.
MQF Level: 4
Duration: 2 Years Full-time
Entry requirements: Any MCAST Level 3 Diploma
or
4 SEC/O-Level/SSC&P (Level 3) passes
Other entry requirements: –
Career opportunities: Food analyst, Food technologist, Food product development technologist, Food production supervisor, Food quality assurance technician
Programme details:
Download