Institute: Gozo Campus

Department: –

Course Title: Advanced Diploma in Health Sciences

Course Code: AS4-04-21G

ECTS: 120

Course details

Mode: Includes Work Placement
This programme of study has been developed to prepare individuals for health related careers. The study units deal with the anatomy and physiology of the human body and with the physical and psychological changes due to aging. Learners will build competences that will help them deal with people with health issues and challenging behaviour. Through work placements, learners will get the opportunity to develop the skills and competences required to work within the health sector.
Dan il-programm ta’ studju ġie żviluppat biex iħejji lill-istudenti għal karrieri relatati mas-saħħa. L-unitajiet ta’ studju jindirizzaw l-anatomija u l-fiżjoloġija tal-ġisem tal-bniedem kif ukoll it-tibdil fiżiku u psikoloġiku minħabba x-xjuħija. Il-kors jgħin lill-istudenti jiżviluppaw kompetenzi li jgħinuhom jitgħallmu kif iġibu ruħhom ma’ persuni bi problemi ta’ saħħa u ta’ mġiba diffiċli. Permezz ta’ taħriġ fuq il-post tax-xogħol, l-istudenti jkollhom l-opportunità li jiżviluppaw il-ħiliet u l-kompetenzi meħtieġa biex jaħdmu fis-settur tas-saħħa.
MQF Level: 4
Duration: 2 Years Full-time
Entry requirements: MCAST Diploma in Applied Science
or
MCAST Diploma in Health and Social Care
or
4 SEC/O-Level/SSC&P (Level 3) passes
Compulsory: English Language and Mathematics and Biology
Other entry requirements: –
Career opportunities: Allied health assistant, Paramedic aide
Programme details:
Programme outline(pdf): Download
Key Information for Prospective, Continuing and Progressing Students for Full-Time Programmes