Institute of Applied Sciences

Course Title: Advanced Diploma in Environmental Sustainability
Course Code: AS4-03-21

ECTS: 120 ECTS

Course details

Mode: Includes Work Placement
Awareness of environmental sustainability and related environmentally-based sectors is growing rapidly in Europe, with the Maltese government recently introducing various laws and standards on reducing global warming, climate change, low carbon emissions and the need for conservation in general. This programme of studies includes topics related to environmental monitoring, even within manufacturing industries, that are fundamental to the development of environmental awareness, and provides the necessary practical skills and techniques. Employment is typically within environmental sustainability sector-based organisations, as well as within medium to large organisations that face many environmental challenges, such as waste management, alternative energy sources, traffic management and pollution, on a daily basis.
Il-kuxjenza dwar is-sostenibbiltà ambjentali u s-setturi relatati li huma bbażati fuq l-ambjent qed tikber b’mod rapidu fl-Ewropa, u dan l-aħħar il-gvern Malti introduċa diversi liġijiet u standards dwar it-tnaqqis tat-tisħin globali, it-tibdil fil-klima, il-livell baxx ta’ emissjonijiet tal-karbonju u l-ħtieġa għall-konservazzjoni b’mod ġenerali. Dan il-programm ta’ studji jinkludi suġġetti relatati mal-monitoraġġ ambjentali, anke fi ħdan industriji tal-manifattura, li huma fundamentali għall-iżvilupp ta’ kuxjenza ambjentali, u jipprovdi l-ħiliet u t-teknika prattika neċessarji. L-impjieg huwa tipikament f’organizzazzjonijiet ibbażati fuq is-settur tas-sostenibbiltà ambjentali, kif ukoll fi ħdan organizzazzjonijiet medji sa kbar li jiffaċċjaw ħafna sfidi ambjentali fuq bażi ta’ kuljum, bħall-immaniġġjar tal-iskart, is-sorsi alternattivi ta’ enerġija, il-ġestjoni tat-traffiku u t-tniġġis.
MQF Level: 4
Duration: 2 Years Full-time
Entry requirements: MCAST Diploma in Applied Science
or
MCAST Diploma in Mechanical Engineering
or
MCAST Diploma in Engineering (Electronics)
or
Any MCAST Level 3 Diploma, whilst being in possession of the compulsory subjects as indicated hereunder
or
4 SEC/O-Level/SSC&P (Level 3) passes, of which three (3) subjects must be from the following list: English Language, Mathematics, Physics, Chemistry, Biology, Design and Technology, Computer Studies, Environmental Studies
Other entry requirements: –
Career opportunities: Project technical assistant, Environmental technologist, Environmental analyst
Programme details:
Download