Institute of Applied Sciences

Course Title: Foundation Certificate in Applied Science
Course Code: AS2-01-21

ECTS: 60 ECTS

Course details

Mode: –
This programme of study is aimed at giving learners the opportunity to further their studies in several diverse science-related areas including environmental, health and industrial sciences. Learners will cover various topics such as Chemistry, Physics, Biology, English, Maltese, Mathematics and IT which will be taught in an applied manner that is relevant to the various science sectors in which employment may be sought with a higher qualification. This programme is particularly suitable for learners who have a scientific or technical aptitude, even if they have not decided fully on their ultimate career choice.
Dan il-programm ta’ studju għandu l-għan li jagħti lill-istudenti l-opportunità biex ikomplu l-istudji tagħhom f’diversi oqsma differenti relatati max-xjenza inklużi x-xjenzi ambjentali, tas-saħħa u industrijali. L-istudenti jkopru diversi suġġetti bħall-Kimika, ilFiżika, il-Bijoloġija, l-Ingliż, il-Malti, il-Matematika u l-IT li se jiġu mgħallma b’mod applikat li jkun rilevanti għad-diversi setturi tax-xjenza li fihom jistgħu jsibu impjieg bi kwalifika ogħla. Dan il-programm huwa partikolarment xieraq għall-istudenti li għandhom xeħta għal suġġetti xjentifiċi jew tekniċi, anke jekk ma jkunux għadhom iddeċidew liema karriera se jaqbdu.
MQF Level: 2
Duration: 1 Year Full-time
Entry requirements: MCAST Introductory Certificate
or
Finished Compulsory Education
Initial Assessment Tests (as may be applicable)
Other entry requirements: –
Career opportunities: –
Programme details:
Download