Institute of Applied Sciences

Course Title: Introductory Certificate in Applied Science
Course Code: AS1-01-21

ECTS: 40 ECTS

Course details

Mode: –
This programme of study aims to provide the learner with the basic knowledge of science and technology and how these apply to everyday life. The study units deal with the different disciplines of science, hence giving the learner an overview of all the main scientific concepts necessary as a basis for further vocational studies within the science sector.
Dan il-programm ta’ studju għandu l-għan li jipprovdi lill-istudent l-għarfien bażiku tax-xjenza u t-teknoloġija u kif dawn japplikaw għall-ħajja ta’ kuljum. L-unitajiet ta’ studju jindirizzaw id-dixxiplini differenti tax-xjenza u għaldaqstant jagħtu lill-istudent ħarsa ġenerali lejn il-kunċetti xjentifiċi ewlenin kollha li huma meħtieġa bħala bażi għal studji vokazzjonali ulterjuri fis-settur tax-xjenza.
MQF Level: 1
Duration: 1 Year Full-time
Entry requirements: Finished Compulsory Education
Initial Assessment Tests (as may be applicable)
Other entry requirements: –
Career opportunities: –
Programme details:
Download