Institute of Applied Sciences

Course Title: Bachelor of Science (Honours) in Fisheries and Aquaculture
Course Code: AG6-03-22

ECTS: 180 ECTS

Course details

Mode: Internship
This programme of study provides learners with a very thorough understanding of aquaculture and fisheries sciences and includes a wide range of aspects that will provide a better understanding of these sectors. The study units revolve around the aquaculture and fisheries sciences to provide a thorough understanding of the production and management of aquaculture facilities, and the highly complex field of fisheries. This programme of study is intended for those who want to delve deeper into the fish management sciences and who want to start a career in this sector.
Dan il-programm ta’ studju jipprovdi lill-istudenti għarfien dettaljat tax-xjenzi talakkwakultura u s-sajd u jinkludi firxa wiesgħa ta’ aspetti li jgħinuhom jifhmu aħjar dawn is-setturi. L-unitajiet ta’ studju jduru madwar ix-xjenzi tal-akkwakultura u s-sajd u jirrigwardaw il-produzzjoni u l-ġestjoni ta’ faċilitajiet tal-akkwakultura, biex l-istudenti jkunu jistgħu jifhmu aħjar il-qasam ferm kumpless tas-sajd. Dan il-programm ta’ studju huwa maħsub għal dawk li jixtiequ jidħlu aktar fil-fond fix-xjenzi tal-ġestjoni tas-sajd u li għaldaqstant jixtiequ jibdew karriera f’dan is-sett
MQF Level: 6
Duration: 3 Years Full-time
Entry requirements: MCAST Advanced Diploma in Animal Management and Veterinary Nursing
or
MCAST Advanced Diploma in Fish Management
or
MCAST Advanced Diploma in Horticulture
or
2 A-Level passes and 2 I-Level passes
Other entry requirements: –
Career opportunities: Fisheries inspector, Fish farm manager, Aquarist, Fish enterprise manager, EU/National regulatory control manager
Programme details:
Download