Institute of Applied Sciences

Course Title: Bachelor of Science (Honours) in Horticulture
Course Code: AG6-02-22

ECTS: 180 ECTS

Course details

Mode: Internship
This programme gives learners skills in the latest horticultural practices with the use of modern technology. Learners will have the opportunity to study and practise different aspects related to their main area of study, with the aim of seeking employment at management level in private enterprise, in research and development and/or in regulatory services both locally and internationally. This programme offers the required knowledge and competences related to Sustainable Land Use, Integrated Pest Management, Plant Nutrition and Fertilisation, Agricultural Technology, Rural Development and Garden Design/Landscaping. Furthermore, learners will undertake a research project whereby they will be expected to select a topic for investigation following an established methodology.
Dan il-programm jagħti lill-istudenti ħiliet fil-prattiċi ortikulturali l-aktar riċenti bl-użu ta’ teknoloġija moderna. L-istudenti jkollhom l-opportunità li jistudjaw u jipprattikaw aspetti differenti relatati mal-qasam prinċipali tal-istudju tagħhom, bil-għan li jsibu impjieg fil-livell maniġerjali fl-intrapriża privata, fir-riċerka u l-iżvilupp u/jew fis-servizzi regolatorji, kemm lokalment kif ukoll barra mill-pajjiż. Dan il-programm joffri l-għarfien u l-kompetenzi meħtieġa relatati mal-Użu Sostenibbli tal-Art, il-Ġestjoni Integrata talPesti, in-Nutrizzjoni u l-Fertilizzazzjoni tal-Pjanti, it-Teknoloġija Agrikola, l-Iżvilupp Rurali u d-Disinn tal-Ġonna/il-Pajsaġġ. Matul dan il-kors l-istudenti jkunu meħtieġa li jaħdmu fuq proġett ta’ riċerka fejn jagħżlu suġġett sabiex jinvestigawh, jagħmlu riċerka skont metodoloġija stabbilità.
MQF Level: 6
Duration: 3 Years Full-time
Entry requirements: MCAST Advanced Diploma in Fish Management
or
MCAST Advanced Diploma in Animal Management and Veterinary Nursing
or
MCAST Advanced Diploma in Horticulture
or
2 A-Level passes and 2 I-Level passes
Other entry requirements: –
Career opportunities: Farm advisory services provider, Farm inspector, Farm manager, Professional landscaper, Garden designer, EU/National regulatory control manager
Programme details:
Download