Institute of Applied Sciences

Course Title: Bachelor of Science (Honours) in Animal Management and Veterinary Nursing
Course Code: AG6-01-22

ECTS: 180 ECTS

Course details

Mode: Internship
This Bachelor’s degree aims at providing learners with the opportunity to specialise in the veterinary nursing profession. The students will have the opportunity to study various aspects of veterinary nursing of various animals whilst practising clinical skills throughout the duration of the course. The course will also tackle subjects related to livestock production, wildlife sciences and the business components of animal enterprises. Furthermore, learners will undertake a research project whereby they will be expected to select a topic for investigation following an established methodology.
Dan il-kors, li jwassal għal baċellerat, għandu l-għan li jipprovdi lill-istudenti l-opportunità li jispeċjalizzaw fil-professjoni ta’ infirmier/a veterinarju/a. L-istudenti jkollhom l-opporunita` li jistudjaw aspetti varji sabiex ikunu kapaċi jassistu fil- kura lil annimali differenti filwaqt li jipprattikaw dawn il-ħiliet kliniċi matul il-kors kollu. Dan il-kors jittratta wkoll suġġetti differenti li għandhom x’jaqsmu mat-trobbija tal-annimali tal-irziezet, xjenzi relatati mal-fawna salvaġġa u aspetti kummerċjali ta’ intrapriżi relatati mal-annimali. L-istudenti jwettqu wkoll proġett ta’ riċerka li għalih ikunu mistennija jagħżlu suġġett biex jinvestigawh billi jsegwu metodoloġija stabbilita.
MQF Level: 6
Duration: 3 Years Full-time
Entry requirements: MCAST Advanced Diploma in Animal Management and Veterinary Nursing
or
MCAST Advanced Diploma in Fish Management
or
MCAST Advanced Diploma in Horticulture
or
2 A-Level passes and 2 I-Level passes
Other entry requirements: –
Career opportunities: Registered Veterinary Nurse, Veterinary Technician, Farm manager, Nutritional adviser
Programme details:
Download